กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน IPO 8 – 15 ธ.ค. นี้

ES-GOVCP6M7

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน IPO 8 – 15 ธ.ค. นี้

รายละเอียด

ES-SETESG-ThaiESG-A

กองทุน ThaiESG ลดหย่อนภาษี IPO 8-18 ธ.ค. นี้

รายละเอียด

ES-SETESG-ThaiESG-D

กองทุน ThaiESG ลดหย่อนภาษี IPO 8-18 ธ.ค. นี้

รายละเอียด

Eastspring Investments บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่นำเสนอทางเลือกการลงทุนและบริการทางการเงินที่หลากหลาย มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่กระจายอยู่ในหลายสินทรัพย์ และมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน

รายละเอียด
 • USD
  0
   พันล้าน
  กองทุนภายใต้การบริหาร2
 • 0
  +
  มืออาชีพด้านการลงทุน
 • 0
  +
  ปีในการดำเนินงาน
 • 0
  ตลาดในเอเชีย1

มูลค่าหน่วยลงทุน

 • กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

  ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศ

  22.4547 | + 0.0010 | 08 ธ.ค. 2566

 • กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

  ลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

  14.1053 | + 0.0010 | 08 ธ.ค. 2566

 • กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

  ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสาร เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน

  13.928 | 0.0008 | 08 ธ.ค. 2566

 • กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน

  ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย

  12.3218 | 0.0006 | 07 ธ.ค. 2566

ดูทั้งหมด
 • กองทุนเปิดธนชาต Low Beta

  ลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ

  16.3975 | -0.0492 | 08 ธ.ค. 2566

 • กองทุนเปิดธนชาต SET50

  มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index)

  11.2192 | 0.0405 | 08 ธ.ค. 2566

 • กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

  เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก

  13.6569 | -0.1564 | 08 ธ.ค. 2566

 • กองทุนเปิด JUMBO 25

  เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่ 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

  35.6116 | + 0.2204 | 08 ธ.ค. 2566

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

Investment capabilities

View all

เรานำเสนอรูปแบบการลงทุนที่ครอบคลุมทุกสินทรัพย์เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

View all

ที่มา:
1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

2 สำนักงานสาขาหมายถึงบริษัทในเครือที่มีทีมขายและทีมการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม ตลอดจนกิจการร่วมค้าในจีนและ อินเดีย