ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับ Eastspring Investments

button play

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เกิดจากพลังของความร่วมมือระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นมากว่า 25 ปี อย่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) กับ Eastspring Investments ประเทศสิงคโปร์

Eastspring Investments บริษัทในกลุ่ม Prudential plc เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีฐานหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย บริษัทนำเสนอโซลูชั่นทางด้านการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต้องการทางการเงินของลูกค้า หัวใจในการดำเนินธุรกิจของ Eastspring คือการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง ด้วยเป้าหมายร่วมขององค์กรและลูกค้า

ทีมงานด้านการลงทุนของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดเอเชีย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วโลก จึงทำให้เรามีความแตกต่างอย่างโดดเด่น เรายังลงทุนอย่างมั่นคงในอนาคตของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และสังคมที่เราอาศัยและดำเนินกิจการ

ตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เราได้สั่งสมสถานะอันไม่มีใครเทียบด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาในตลาดเอเชียจำนวน 11 แห่ง1 ซึ่งรวมถึงสำนักงานสาขาในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป เรามีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 222 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ2 กระจายอยู่ทั่วทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ การผสมหลายสินทรัพย์ กลยุทธ์เชิงปริมาณ และกลยุทธ์ทางเลือก ในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคลทั่วโลก

ด้วยความหลากหลายของทีมงานได้ส่งเสริมให้เรามีวัฒนธรรมการสื่อสารแบบเปิดกว้าง และรูปแบบการทำงานแบบทีมช่วยกันระดมความคิด ทำให้เราสามารถค้นหาแนวคิดที่ดีที่สุดและมุมมองที่มีความเชื่อมั่นสูง เราได้คำนึงถึงและริเริ่มมิติใหม่ๆทางด้านความยั่งยืนโลก และเป็นผู้ลงนามในหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ (Principle of Responsible Investing) ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติ ในปรัชญาและกระบวนการลงทุนนั้น ทีมผู้จัดการลงทุนได้รับการมอบหมายให้คำนึงถึงมิติที่ครอบคลุมทางด้านวิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (ESG) และได้รวมอยู่ในปรัชญาและกระบวนการลงทุนในทุกขั้นตอน

เรามีความกระตือรือร้นในสิ่งที่เราได้ทำ และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ด้านการลงทุนซึ่งมีคุณภาพในระดับสูงให้แก่ลูกค้าของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1สำนักงานสาขาหมายถึงบริษัทในเครือที่มีทีมขายและทีมการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม ตลอดจนกิจการร่วมค้าในจีนและ อินเดีย

2ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

เกี่ยวกับ TMBAM Eastspring

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน ที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการทำงานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดำเนินงาน

และในวันที่ 27 กันยายน 2561 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับพันธมิตรใหม่ บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด ผู้ให้บริการด้านการเงินระดับโลก เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างเครือข่าย พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการด้านการลงทุนในตลาดกองทุนรวม โดยบริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ดได้เข้าร่วมถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 65% ร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 35% และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น TMBAM Eastspring

เกี่ยวกับ Thanachart fund Eastspring

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท หุ้น มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ดูแลด้าน กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ บริษัทจัดการการลงทุนภายใต้ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ได้บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการของ บลจ.ธนชาต ในสัดส่วน 50.1% มูลค่าราวๆ 4,208 ล้านบาท (137 ล้านเหรียญสหรัฐ) แบ่งเป็นหุ้นจากธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) 25.1% และจากธนาคารออมสิน 25.0% และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Thanachart Fund Eastspring

25+ปี

ประสบการณ์บริหารจัด
การเงินลงทุน กว่า 25 ปี

222,000^

สินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า
222,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ^

300+ คน^

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 300 คน^

29 สัญชาติ^

ทีมงานมืออาชีพกว่า 29 สัญชาติ^

11

ดำเนินงาน 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

2021

รางวัล The Asset Triple A Sustainable Investing Awards

Global offices

maps

ไทย

Prudential ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65% ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในเดือนตุลาคม 2561 และได้ขยายฐานการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 50.1% ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ในเดือนธันวาคม 2562

ความเป็นมา

เอเชียมอบโอกาสด้านการลงทุนที่เปิดกว้าง รวมทั้งเป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและซับซ้อน ดังนั้นการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในตลาดเอเชีย การจัดตั้งสำนักงานในเอเชียทำให้อีสท์ปริงมีความเข้าใจในตลาดต่างๆที่เข้าไปบริหารงานอย่างลึกซึ้ง และยังทำให้สามารถพัฒนาโซลูชั่นด้านการลงทุนให้ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุน พบกับการพัฒนาของอีสท์สปริงตลอด 25 ปีที่ผ่านมา

2537
 • ก่อตั้งบริษัทพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค ณ ฮ่องกง

  ก่อตั้งบริษัทพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เ...

 • ก่อตั้งสำนักงานในสิงคโปร์

  ก่อตั้งสำนักงานในสิงคโปร์

2541
 • ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคาร ICICI ในอินเดีย

  ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคาร ICICI ในอินเดี...

2542
 • เริ่มธุรกิจกองทุนในญี่ปุ่น

  เริ่มธุรกิจกองทุนในญี่ปุ่น

 • ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารแห่งประเทศจีนสำหรับตลาดฮ่องกง

  ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารแห่งประเทศจีนสำ...

2543
 • เข้าสู่ตลาดกองทุนในไต้หวัน

  เข้าสู่ตลาดกองทุนในไต้หวัน

2544
 • เริ่มธุรกิจกองทุนในมาเลเซีย

  เริ่มธุรกิจกองทุนในมาเลเซีย

2545
 • เข้าสู่ตลาดกองทุนในเกาหลีใต้

  เข้าสู่ตลาดกองทุนในเกาหลีใต้

2548
 • เริ่มธุรกิจกองทุนในเวียดนาม

  เริ่มธุรกิจกองทุนในเวียดนาม

 • ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม CITIC สำหรับตลาดจีนแผนดินใหญ่

  ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม CITIC สำหรับตลา...

2549
 • เริ่มธุรกิจกองทุนในดูไบ

  เริ่มธุรกิจกองทุนในดูไบ

 • เริ่มธุรกิจ Prudential Property Investment Management ในสิงคโปร์

  เริ่มธุรกิจ Prudential Property Investme...

2550
 • ขยายกลุ่มธุรกิจการบริหารงานในตลาดกองทุนรวมฮ่องกง

  ขยายกลุ่มธุรกิจการบริหารงานในตลาดกองทุนร...

2552
 • เริ่มธุรกิจ Prudential Al-Wara' Asset Management ในมาเลเซีย

  เริ่มธุรกิจ Prudential Al-Wara' Asset Ma...

2553
 • บริษัท Prudential Plc เข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและสิงคโปร์

  บริษัท Prudential Plc เข้าอยู่ในตลาดหลัก...

 • เริ่มการบริหารงานกองทุนในอินโดนีเซีย

  เริ่มการบริหารงานกองทุนในอินโดนีเซีย

 • ขยายกลุ่มธุรกิจสถาบันไปยังสหรัฐอเมริกา

  ขยายกลุ่มธุรกิจสถาบันไปยังสหรัฐอเมริกา

2555
 • เปิดตัวชื่อแบรนด์ Eastspring Investments

  เปิดตัวชื่อแบรนด์ Eastspring Investments...

2556
 • เปิดสำนักงานในสหราชอาณาจักร

  เปิดสำนักงานในสหราชอาณาจักร

 • ขยายการดำเนินงานยังยุโรป โดยก่อตั้งสำนักงานในลักเซมเบิร์ก

  ขยายการดำเนินงานยังยุโรป โดยก่อตั้งสำนัก...

2561
 • ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดในประเทศไทย

  ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกา...

 • จัดตั้งบริษัทจัดการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่บริษัทถือหุ้นเองทั้งหมด

  จัดตั้งบริษัทจัดการลงทุนในสาธารณรัฐประชา...

2562
 • ร่วมทุนกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

  ร่วมทุนกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน...

2565
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ดำเนินการควบรวมกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และดำเนินการภายใต้ชื่อใหม่ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกั...