เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อจำแนกคุณออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้คุณได้ และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เราเก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของคุณหรือบนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้มีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณต้องการทำเช่นนี้ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณ

เราใช้ประเภทของคุกกี้ ดังนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างแน่นอน คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์อย่างไรในระหว่างการเข้าชม สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้อย่างง่ายดาย และ
  • คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีก สิ่งนี้จะช่วยให้เราจัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับคุณ ทักทายคุณด้วยชื่อ และจดจำค่าที่คุณเลือกได้ (ตัวอย่างเช่น ภาษาหรือภูมิภาค)
  • คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุกกี้ที่ติดตั้งโดยโดเมนอื่นที่นอกเหนือจากของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าชมอยู่ หากผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์และมีบุคคลอื่นติดตั้งคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ก็จะถือเป็นคุกกี้ของบุคคลภายนอก คุกกี้เหล่านี้อาจติดตั้งโดยผู้ให้บริการภายนอกที่เราใช้บริการของพวกเขาในหน้าของเรา

โปรดทราบว่าคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ได้ในเบราว์เซอร์ ปกติการตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ในเมนู “ตัวเลือก” หรือ “การกำหนดค่า” ของเบราว์เซอร์ของคุณ

หากใช้งานเว็บไซต์ต่อ จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ที่ระบุข้างต้น

Our Site uses cookies to distinguish you from other users of our Site. This helps us to provide you with a good experience when you use the Site and also allows us to improve our Site. A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your computer. Cookies contain information that is stored on your computer's hard drive. You have the ability to accept or decline cookies by modifying the setting in your browser. If you would like to do this, please see the help menu of your browser.

We use the following types of cookies: 

  • Strictly necessary cookies. These are cookies that are required for the operation of our Site. They include, for example, cookies that enable you to log into our secure Site;
  • Analytical/performance cookies. These allow us to recognise and count the number of visitors to our Site and to see how visitors move around our Site when they are using it. This helps us to improve the way our Site works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily; and
  • Functionality cookies. These are used to recognise you when you return to our Site. This enables us to personalise our content for you, greet you by name and remember your preferences (for example, your choice of language or region).
  • Third Party Cookies: are cookies that are set by a domain other than that of the website being visited by the user. If a user visits a website and another entity sets a cookie through that website, this would be a third-party cookie. These cookies may be set by third party providers whose services we have added to our pages.

Please note that internet browsers allow you to change your cookie settings. These settings are usually found in the 'options' or 'preferences' menu of your internet browser.

By continuing to use the Site, you accept to the use of cookies as outlined above.