ความปลอดภัยของระบบ


เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน Eastspringได้นำเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบมาช่วยในการเพิ่มความปลอดภัยแก่ระบบ ได้แก่

 • การเข้ารหัส SSL ขั้นต่ำ 128 bit Secure Socket Layer (SSL) คืออะไร Secure Socket Layer (SSL) คือ เทคนิคในการเข้ารหัสข้อมูลที่รับส่งกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นลักลอบดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่ง Eastspringได้คอยติดตามข่าวสารความปลอดภัย และข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการเข้ารหัสข้อมูลให้ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิธีที่ปลอดภัยในการเข้ารหัสข้อมูลจากการใช้งานเว็บของ Eastspring รวมไปถึงการกำหนดขนาดของกุญแจเข้ารหัสที่มีขนาดขั้นต่ำ 128 บิต ในการติดต่อกับ Eastspring เพื่อให้การป้องกันข้อมูลที่รับส่งกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการรับส่งข้อมูลมายัง Eastspring นั้น มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
 • การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบอย่างสม่ำเสมอนอกจากการติดตามข่าวสารความปลอดภัยแล้ว Eastspring ยังมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว หากพบข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ
 • ไฟร์วอลล์ (Firewall) ไฟร์วอลล์ (Firewall) คืออะไร ไฟร์วอลล์ (Firewall) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน โดยไฟร์วอลล์ ที่ทาง Eastspring ใช้นั้น จะทำการป้องกันและควบคุมข้อมูลที่เข้ามาภายในเครือข่าย
 • การยุติการใช้งานอัตโนมัติ (Automatic Sign Out) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลืมเปิดหน้าจอทิ้งไว้ หรือไม่มีการทำรายการเกินกว่า 5 นาที ระบบจะยุติการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • การตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหน่วยก่อนขอใช้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FundLink Online เพื่อให้ผู้ถือหน่วยเท่านั้นที่สามารถใช้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FundLink Online ได้ ทาง Eastspring จึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยสองวิธีด้วยกัน คือ วิธีแรก ผู้ถือหน่วยส่งแฟกซ์ (fax) เอกสารที่เกี่ยวข้องและลงนามกำกับ เพื่อให้ตัวแทนขายหรือทาง Eastspring ตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นก่อนจะดำเนินการสมัครใช้บริการ วิธีที่สอง ผู้ถือหน่วยโทรศัพท์มายัง Eastspring ที่เบอร์โทรศัพท์ 1725 แล้วตอบคำถามส่วนตัวเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของผู้ถือหน่วย

นโยบายด้านความปลอดภัย


 • การส่ง username และ password จะแยกจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วย สำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรก
 • เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเปลี่ยน password ทันทีเมื่อเข้าใช้งานในระบบครั้งแรก
 • เพื่อป้องกันกรณีที่คุณลืมเปิดหน้าจอทิ้งไว้ หรือไม่มีการทำรายการเกินกว่า 5 นาที ระบบจะทำการยุติการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • การทำธุรกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นกับบัญชีที่ผูกกับกองทุนเท่านั้น
 • ระบบจะทำการ lock user ทันทีหากมีการใส่ password ผิดเกิน 3 ครั้ง
 • ทาง Eastspring ได้รับ Certificate จากบริษัท DigiCert ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดของโลก ในการออก Certificate ที่รับรอง Eastspring ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังติดต่อกับ Eastspring จริง

คำแนะนำในการใช้งานระบบ FundLink Online เบื้องต้น


 • ไม่เปิดเผย password ให้ผู้อื่นทราบ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ password ของบริการ FundLink Online ร่วมกับการใช้งานอื่นๆ ที่ให้บริการผ่าน Internet โดยควรจัดเป็นระดับความสำคัญ เช่น password สำหรับการใช้งาน free email เป็นระดับสำคัญปานกลาง และ password สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นระดับสำคัญระดับสูง เป็นต้น
 • ไม่ควรใช้การช่วยจำ username และ password ของโปรแกรม Web Browser เช่น Chrome, Safari, Internet explorer, Firefox เพราะจะทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานด้วย username ของเราได้ เป็นต้น
 • มีการกำหนดช่วงเวลาในการเปลี่ยน password
 • ออกจากระบบ (log off/log out) ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
 • ติดตั้งโปรแกรม antivirus, personal firewall และมีการ update โปรแกรมต่างๆ ที่มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกัน คอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือ อุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
 • ถ้าจำเป็นต้องใช้งานจากเครื่องดังกล่าว ต้องมั่นใจว่าเป็นเครื่องที่มีการรักษาความปลอดภัยจริง และต้องไม่ลืมออกจากระบบทุกครั้ง
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมทางการเงินและยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการธุรกรรมผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น
 • แจ้ง Eastspring ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน เช่น ข้อมูลที่อยู่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ หรือ email เป็นต้น
 • แจ้ง Eastspring ทันทีที่สงสัยว่าอาจมีการทำธุรกรรมผิดปกติผ่านบัญชีของท่าน
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติมจาก Web Site ของ Eastspring
 • Eastspring ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทาง email หรือผ่าน Web Site หากท่านได้รับอีเมลลักษณะดังกล่าว กรุณาอย่าตอบกลับ และอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นผ่าน email หรือ Web Site โดยเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725