FundLink M

 • 1. การเข้ารหัส SSL 128 bit
 • 2. ไฟร์วอลล์ (Firewall)
 • 3. การยุติการใช้งานอัตโนมัติ (Automatic Sign Out)

Secure Socket Layer (SSL) คือ เทคนิคในการเข้ารหัสข้อมูลที่รับส่งกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นลักลอบดูข้อมูลระหว่างการรับส่งข้อมูลได้ โดยทาง Eastspring ใช้กุญแจที่มีขนาด 128 บิต เพื่อให้การป้องกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการรับส่งข้อมูลมายัง Eastspring นั้นมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ไฟร์วอลล์ (Firewall) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน โดยไฟร์วอลล์ที่ทาง Eastspring ใช้นั้นจะทำการป้องกันและควบคุมข้อมูลที่เข้ามาภายในเครือข่าย 

เพื่อป้องกันกรณีที่คุณลืมเปิดหน้าจอทิ้งไว้ หรือไม่มีการทำรายการเกินกว่า 5 นาที ระบบจะยุติการใช้งานโดยอัตโนมัติิ 

Eastspring จะจัดส่งข้อมูลลงทะเบียนให้กับสมาชิกกองทุนผ่านคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เพื่อป้องกันกรณีที่ลืมเปิดหน้าจอทิ้งไว้ หรือไม่มีการทำรายการเกินกว่า 5 นาที ระบบจะทำการยุติการใช้งานโดยอัตโนมัติ

ระบบจะทำการ lock user ทันทีหากมีการใส่รหัสผ่านผิดเกิน 5 ครั้ง Eastspring ได้รับ Certificate จาก Entrust ซึ่งเป็นบริษัทดูแลความถูกต้องในการรับส่งข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังติดต่อกับ Eastspring จริง

 • 1. ไม่เปิดเผย password ให้ผู้อื่นทราบ
 • 2. หลีกเลี่ยงการใช้ Password ของบริการ FundLink M ร่วมกับการใช้งานอื่นๆ ที่ให้บริการผ่าน Internet โดยควรจัดเป็นระดับความสำคัญ เช่น การใช้งาน free e-mail เป็นระดับสำคัญปานกลาง และรหัสผ่านสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นระดับสำคัญ เป็นต้น
 • 3. ไม่ควรใช้การช่วยจำรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของโปรแกรม Web Browser เช่น Firefox, Internet explorer และ Safari เพราะจะทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้ของคุณได้ เป็นต้น
 • 4. มีการกำหนดช่วงเวลาในการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • 5. ทำการออกจากระบบ (log off) ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
 • 6. ใช้โปรแกรม antivirus, personal firewall และมีการ update โปรแกรมต่างๆ ที่มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกัน คอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือ อุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น อินเตอร์เน็ตคาเฟ
 • 7. ถ้าจำเป็นต้องใช้งานจากเครื่องดังกล่าว (ในข้อ 7.) ต้องมั่นใจว่าเป็นเครื่องที่มีการรักษาความปลอดภัยจริง และต้องไม่ลืมออกจากระบบทุกครั้ง
 • 8. แจ้ง Eastspring ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลที่อยู่อาศัย, E-mail Address เป็นต้น
 • 9. ติดต่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทันทีที่สงสัยว่าข้อมูลการลงทุนของคุณมีรายการที่ผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบกับ TMBAM Eastspring ต่อไป
 • 10. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมจาก Website ของ Eastspring
 • 11. Eastspring ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทางอีเมลหรือผ่านเว็บไซต์ หากคุณได้รับอีเมลลักษณะดังกล่าว กรุณาอย่าตอบกลับ และอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์โดยเด็ดขาด