2566

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) - Best Mutual Fund of the Year 2023 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) จาก Money & Banking Awards 2023

 
15 ก.ค. 2566

2565

รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่10 ประจำปี 2564 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ประเภท Pooled Fund แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
16 มิ.ย. 2565

2564

รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ประเภท Pooled Fund แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
23 ก.พ. 2564

2563

รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ประเภท Pooled Fund แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
05 มี.ค. 2563

2562

รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ประเภท Pooled Fund ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
05 ก.พ. 2562

รางวัลกองทุน LTF ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019: กองทุนเปิด JUMBO25 LTF

จากวารสารการเงินการธนาคาร
04 มี.ค. 2562

Best RMF/Fixed Award

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 ก.พ. 2562

Best General Fixed Income Retirement Mutual Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 ม.ค. 2562

2561

รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ประเภท Pooled Fund ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
09 ต.ค. 2561

Morning Star Awards 2018: กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

รางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 
24 พ.ค. 2561

Best Mutual Fund of the Year 2018: กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index

จากนิตยสารการเงินการธนาคาร
11 ธ.ค. 2561

Best RMF/Fixed Award

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 มี.ค. 2561

Outstanding Asset Management Company

 
01 ก.พ. 2561

Best General Fixed Income Retirement Mutual Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 ม.ค. 2561

2560

Morning Star Awards 2017: กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

รางวัลชนะเลิศจากกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล จากงาน Morning Star Awards 2017
07 พ.ย. 2560

รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ประเภท Pooled Fund ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
20 ก.ย. 2560

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560: กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์

ประเภทกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป จากงาน Money & Banking Awards
15 มิ.ย. 2560

Best Asset Management Company และ Outstanding Asset Management Company

 
01 ก.พ. 2560

Best General Fixed Income Fund (Type : One Year Best Performer Award)

General Fixed Income Retirement Mutual Fund (กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF))
01 ม.ค. 2560

2559

Best General Equity

T-LowBeta
01 ก.ค. 2559

Best RMF/Fixed Award Overall

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 มิ.ย. 2559

Best Bond Fund

 
01 พ.ค. 2559

Best Outstanding Asset Management Company

 
01 เม.ย. 2559

Best Short Term Bond

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 มี.ค. 2559

Best General Fixed Income Retirement Mutual Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 ก.พ. 2559

Best Fund House : Domestic Fixed Income

 
01 ม.ค. 2559

2558

Best Mutual Fund of the Year 2015

Fixed Income Fund General (T-TSARN)
01 เม.ย. 2558

Best Outstanding Asset Management Company

 
01 มี.ค. 2558

Best General Fixed Income Retirement Mutual Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 ก.พ. 2558

Best Fund House : Domestic Fixed Income

 
01 ม.ค. 2558

2557

รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ประเภท Pooled Fund ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
05 ส.ค. 2557

Outstanding Asset Management Company

 
01 ก.พ. 2557

Best Short Equity Award

กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)
01 ม.ค. 2557

2556

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาตทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภท Pooled Fund จากกระทรวงการคลัง

 
23 ธ.ค. 2556

Outstanding Asset Management Company

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 ก.พ. 2556

Best RMF - Fixed Income Award

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
01 ม.ค. 2556

2555

รางวัล RMF/EQ Fund Award 2012: กองทุน Jumbo25 RMF

จากนิตยสาร Money & Wealth และ Morningstar
07 ส.ค. 2555

รางวัล TMB CEO Recognition Awards 2012

รางวัล TMB CEO Recognition Awards 2012 จาก FundLink M Choice Online 
05 ส.ค. 2555

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาตทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภท Pooled Fund จากกระทรวงการคลัง

 
03 ธ.ค. 2555

Best RMF/Fix Fund Award

Tax Saving Fund Awards subsidiary company of SET
01 ม.ค. 2555

2554

รางวัล Best Asset Management Company

TMBAM รับรางวัล Best Asset Management Company จากงาน SET Awards 2011 
27 ก.ย. 2554

Outstanding Asset Management Company

 
01 ม.ค. 2554

2553

รางวัล Best Asset Management Company Award

รางวัลในฐานะผู้เข้ารอบสำหรับรางวัล Best Asset Management Company Award จากงาน SET Awards 2010
26 ส.ค. 2553

Best Short Fixed Income Award

Thanasarn Open End Fund
01 พ.ค. 2553

Best Overall Group Over Three Years Best Fund Over Ten Years (Bond Thai Baht)

 
01 เม.ย. 2553

Best Bond Group Over Three Years

 
01 มี.ค. 2553

Best Overall Group Over Three Years

 
01 ก.พ. 2553

Best Equity Global Over Three Years (for T-Infra)

 
01 ม.ค. 2553

2552

รางวัล Best Asset Management Company Award

รางวัลในฐานะผู้เข้ารอบสำหรับรางวัล Best Asset Management Company Award จากงาน SET Awards 2009
03 ธ.ค. 2552

RMF/Fix Fund Award (for NFRMF)

Tax Saving Fund Awards subsidiary company of SET
01 เม.ย. 2552

Best Short Fixed Income Award

Thanasarn Open End Fund
01 มี.ค. 2552

Best Fund Over Ten Years Type Bond Thai Baht

 
01 ก.พ. 2552

Best Overall Group Over Three Years

 
01 ม.ค. 2552

2551

กองทุนเปิด Luxury Estate Investment

ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 ม.ค. 2551

กองทุนเปิด MTrack Energy ETF

ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 พ.ค. 2551

Best Mixed Assets Group Over past Three Years

 
01 ก.พ. 2551

Best Bond Group Over past Three Years

 
01 ม.ค. 2551

2550

Best Fund Group Over past Three Years (Bond Group)

 
01 ม.ค. 2550

2549

Best Overall Group Over past Three Years

 
01 ม.ค. 2549

2547

Best Bond Group over past Three Years

 
01 ก.พ. 2547

Best Overall Group over past Three Years

 
01 ม.ค. 2547

2546

Best General Fixed Income Fund (Type : Five-Years Best Performer Award)

 
01 ม.ค. 2546

2545

Best General Fixed Income Fund (Type : One Year Best Performer Award)

 
01 ม.ค. 2545