รู้จักทีมงานของเรา

การลงทุน
การลงทุน

ทีมการลงทุนของเราใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายในการจัดการพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้า ทีมของเราประกอบด้วยทีมตราสารทุน ตราสารหนี้ MAPs กลยุทธ์และโซลูชั่นเชิงปริมาณ และทีมการลงทุนทางเลือก

การจัดจำหน่าย การตลาดและผลิตภัณฑ์

เราร่วมมือกับองค์กรที่เป็นตัวกลางและลูกค้าสถาบันและช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุน ทีมผลิตภัณฑ์ของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจัดจำหน่ายและการตลาด และพร้อมจับโอกาสใหม่ๆ มาเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

การจัดจำหน่าย การตลาดและผลิตภัณฑ์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (งานปฏิบัติการและเทคโนโลยี)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (งานปฏิบัติการและเทคโนโลยี)

ทีมปฏิบัติการของเราช่วยอำนวยความสะดวกครบทุกขั้นวงจรการค้าและผลิตภัณฑ์ ขณะที่ทีมเทคโนโลยีของเราก็ได้สนับสนุนบริษัทด้วยโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติต่อไป นอกจากนี้ เรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Transformation ซึ่งเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่ทำหน้าที่ออกแบบและส่งมอบโซลูชั่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ เรายังมีทีมบริการส่วนหน้าซึ่งคอยสนับสนุนงานด้านการลงทุนด้วยการให้บริการในส่วนของการจัดการพอร์ตและผลการดำเนินงาน

ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบาย

ทีมของเราทำงานสอดคล้องกับธุรกิจด้วยการจัดการความเสี่ยงและทำให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตั้งแต่การให้คำแนะนำ การนำเสนอแนวทาง ความคิดเห็นและนโยบาย

ทรัพยากรบุคคล

ทีมของเราชูเรื่องคนเป็นสำคัญ เราสร้างองค์กรที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอุตสาหกรรมด้วยกลุ่มคนที่มีความสามารถอันโดดเด่นและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อช่วยให้บุคลากรของเราสามารถเชื่อมถึงกัน เติบโต และประสบความสำเร็จ

การเงินและกฎหมาย

ทีมของเราจัดการเรื่องการเงินของบริษัท ควบคุมและตรวจสอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินอย่างเคร่งครัด และดำเนินการอย่างสอดคล้องกับธุรกิจด้วยการให้ข้อมูลทางการเงิน บทวิเคราะห์เชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และคำแนะนำเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์และคุณค่าองค์กร

หัวใจของ Eastspring คือความเชื่อมโยงอันแนบแน่นกับวัตถุประสงค์ที่เราประกาศให้รับรู้ นั่นคือ – Experts in Asia. Invested in Your Future. ชุดถ้อยคำนี้ถือเป็น 'ดาวเหนือ' ของเราที่คอยกำหนดทิศทางและชี้นำในทุกสิ่งที่เราทำได้อย่างชัดเจน

เราเป็น 'ผู้เชี่ยวชาญในเอเชีย' เพราะเอเชียคือบ้านของเรา ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของทีมการลงทุนต่อตลาดเอเชีย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกนั้น คือการสร้างความแตกต่างที่สำคัญ เราไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงการลงทุนแบบปกติทั่วไปเท่านั้น แต่เรายัง ‘ลงทุนในคุณค่าที่อยู่ภายใน’ ด้วย นั่นคือ เรามุ่งมั่นเพื่ออนาคตของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังอุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธุรกิจที่นำโดยผู้คน ดังที่เรียกว่า employer of choice หรือบริษัทในฝันที่คนอยากทำงานด้วย

 • purpose

  Ambitious

  ค้นพบหนทางเสมอ

  ความปรารถนาอันแรงกล้า

  ค้นพบหนทางเสมอ
 • purpose

  Courageous

  ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง

  กล้าหาญมุ่งมั่น

  ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
 • purpose

  Curious

  ฟังและพยายามในการเรียนรู้

  สนใจใคร่รู้

  ฟังและพยายามในการเรียนรู้
 • purpose

  Empathetic

  เริ่มต้นด้วยบทสนทนา

  เห็นอกเห็นใจ

  เริ่มต้นด้วยบทสนทนา
 • purpose

  Nimble

  ปรับเปลี่ยนเมื่อเป้าหมายเปลี่ยน

  ฉับไว

  ปรับเปลี่ยนเมื่อเป้าหมายเปลี่ยน

ลงทุนใน “คน” ของเรา

ลงทุนในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกคน

ลงทุนในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกคน

ความหลากหลายถือเป็นรากฐานของทีมการลงทุน เราสนับสนุนโอกาสอันเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกคนเพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา

ลงทุนในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกคน

ความหลากหลายถือเป็นรากฐานของทีมการลงทุน เราสนับสนุนโอกาสอันเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกคนเพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา

ลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดี

เรามอบการตัดสินใจให้กับพนักงานของเราในการกำหนดขอบเขตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดี

การจัดการงานของเราในรูปแบบผสมผสานช่วยทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีที่สุด ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคล การทำงานผ่านระบบเสมือนจริง และช่วงเวลาส่วนตัวที่ต้องการใช้สมาธิในการทำงาน

ลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดี

ลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดี

เรามอบการตัดสินใจให้กับพนักงานของเราในการกำหนดขอบเขตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดี

การจัดการงานของเราในรูปแบบผสมผสานช่วยทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีที่สุด ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคล การทำงานผ่านระบบเสมือนจริง และช่วงเวลาส่วนตัวที่ต้องการใช้สมาธิในการทำงาน

ลงทุนในการเรียนรู้และการเติบโต

ลงทุนในการเรียนรู้และการเติบโต

เราเชื่อว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้คือองค์กรที่มีความก้าวหน้า การยอมรับค่านิยมหลักของเราซึ่งก็คือ “ความสนใจใคร่รู้” หมายความว่าเราได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพิสูจน์ตัวของเราเองสำหรับการทำงานในอนาคต

ลงทุนในการเรียนรู้และการเติบโต

เราเชื่อว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้คือองค์กรที่มีความก้าวหน้า การ

ยอมรับค่านิยมหลักของเราซึ่งก็คือ “ความสนใจใคร่รู้” หมายความว่าเราได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพิสูจน์ตัวของเราเองสำหรับการทำงานในอนาคต

ลงทุนใน ESG

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับอนาคตของสังคมที่เราอยู่และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

เราได้นำรวมปัจจัยด้าน ESG เข้ากับกระบวนการของเราและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจ

ลงทุนใน ESG

ลงทุนใน ESG

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับอนาคตของสังคมที่เราอยู่และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

เราได้นำรวมปัจจัยด้าน ESG เข้ากับกระบวนการของเราและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจ

ชีวิตที่ Eastspring

วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันของเราทำให้ Eastspring เป็นที่ที่คนของเราสามารถ เชื่อมถึงกัน เติบโต และประสบความสำเร็จ

ชีวิตที่ Eastspring