ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจกองทุนรวมระดับประเทศและระดับโลกกับองค์กรที่มีความท้าทาย มีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันแนวคิดระหว่างกันภายในองค์กร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโซลูชั่นทางด้านการเงินให้กับผู้ลงทุน วัฒนธรรมการทำงานที่ Eastspring Investments เรามุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อก้าวไปสู่ด้านที่ดีที่สุดของแต่ละคน เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จและการเติบโตของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่เริ่มการพัฒนาจากภายในองค์กร

ค่านิยม

ลูกค้า

ลูกค้าของเรามาก่อนและสำคัญ

ความเป็นเลิศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศเราจะเติบโตทั้งในระดับบุคคลและบริษัท

การทำงานร่วมกัน

ด้วยการมีส่วนร่วม การท้าทาย และความเชื่อถือในการและกัน เราจะสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ

ความเคารพนับถือ

ด้วยความภูมิใจในการเป็นเรา และยอมรับในความหลากหลาย เราจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ความซื่อสัตย

ด้วยความน่าเชื่อถือ และทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งได้

ความรับผิดชอบ

ด้วยความตั้งใจที่จะรับผิดชอบ 100% และรักษา คำสัญญา เราสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นได้