เมื่อลงทุนกองทุน TMB-T-ES-IPlus ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 8 มี.ค. 67

โปรโมชั่นพิเศษ

เมื่อลงทุนกองทุน TMB-T-ES-IPlus ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 8 มี.ค. 67

รายละเอียด
ชี้เป้า 4 กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ต ES-GF | ES-GINCOME | TMBINDAE | ES-USTECH

กองทุนแนะนำ

ชี้เป้า 4 กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ต ES-GF | ES-GINCOME | TMBINDAE | ES-USTECH

รายละเอียด
ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนใน SSF, RMF และ ThaiESG

แจ้งความประสงค์

ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนใน SSF, RMF และ ThaiESG

รายละเอียด

Eastspring Investments บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่นำเสนอทางเลือกการลงทุนและบริการทางการเงินที่หลากหลาย มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่กระจายอยู่ในหลายสินทรัพย์ และมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน

รายละเอียด
 • USD
  0
   พันล้าน
  กองทุนภายใต้การบริหาร2
 • 0
  +
  มืออาชีพด้านการลงทุน
 • 0
  ปีในการดำเนินงาน
 • 0
  ตลาดในเอเชีย1

มูลค่าหน่วยลงทุน

 • กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

  ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศ

  22.5510 | + 0.0013 | 29 ก.พ. 2567

 • กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

  ลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

  14.1638 | + 0.0014 | 29 ก.พ. 2567

 • กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

  ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสาร เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน

  13.994 | 0.0008 | 29 ก.พ. 2567

ดูทั้งหมด
 • กองทุนเปิดธนชาต Low Beta

  ลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ

  16.7155 | -0.1818 | 29 ก.พ. 2567

 • กองทุนเปิดธนชาต SET50

  มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index)

  11.0875 | -0.0397 | 29 ก.พ. 2567

 • กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

  เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก

  14.0863 | -0.1941 | 29 ก.พ. 2567

 • กองทุนเปิด JUMBO 25

  เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่ 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

  35.3365 | - 0.0722 | 29 ก.พ. 2567

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

Investment capabilities

View all

เรานำเสนอรูปแบบการลงทุนที่ครอบคลุมทุกสินทรัพย์เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

View all

ที่มา:
1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

2 สำนักงานสาขาหมายถึงบริษัทในเครือที่มีทีมขายและทีมการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม ตลอดจนกิจการร่วมค้าในจีนและ อินเดีย