การสอนลูกเรื่องเงินคืออะไร?

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสอนลูกเรื่องเงิน

“การสอนลูกเรื่องเงิน” คือกระบวนการให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของเงิน

สรุปภาพรวมของการสอนลูกเรื่องเงินในเอเชีย

‘การสอนลูกเรื่องเงิน’ — ” คือกระบวนการให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของเงิน

money-parenting-img-1

59%

ของพ่อแม่ที่คิดว่าการสอนลูกเรื่องเงินเป็นหน้าที่ของทั้งคู่

money-parenting-img-2

51%

แต่พ่อแม่ชาวเอเชียส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการสอนลูกเรื่องเงินหรือไม่

ความเชื่อมั่นในการสอนลูกเรื่องเงินมีระดับที่แตกต่างกันไป...

confidence-in-money

4th

0.68

4th

0.67

4th

0.64

4th

0.61

4th

0.59

4th

0.50

 

4 เป้าหมายเรื่องเงินที่กลุ่มพ่อแม่ชาวเอเชียต้องการเห็นลูกๆ ทำสำเร็จ

เด็กๆ ควรได้เรียนรู้...

คุณค่าของเงิน

การจัดสรรรายรับรายจ่าย
และการเก็บออม

“อยากได้”
หรือ “จำเป็น”

ความจำเป็นของการหาเงิน

แล้วเด็กๆ จะเรียนรู้เรื่องเงินได้ อย่างไร ?

ผ่านประสบการณ์ พร้อมคำแนะนำบางส่วนจากพ่อแม่

จากบัญชีออมทรัพย์ที่พ่อแม่ปูทางไว้ให้พวกเขา

ด้วยกระปุกออมสิน

มีวิธีใดบ้างที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้ช่วยลูกๆ?

43%

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการเงินด้วยตนเอง

35%

ต้องการทราบว่าพ่อแม่คนอื่นๆ ใช้วิธีใดบ้าง

มาทำความรู้จักบุคลิกลักษณะของคุณในการสอนลูกเรื่องเงินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

5 รูปแบบในการสอนลูกเรื่องเงิน

ผู้ต้องการปล่อยเป็นอิสระ

“ลูกๆ ของฉันควรได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์”

ผู้ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้

“ฉันต้องการให้ลูกๆ ของฉันมีความรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัว”

ผู้คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์

“ลูกๆ ของฉันควรได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์”

ผู้มุ่งมั่นความสำเร็จ

“ฉันต้องการให้ลูกๆ ของฉันมีความรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัว”

ผู้สร้างความสมดุล

“ของฉันควรได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์”

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.