หลังจากที่ผ่านไตรมาส 1/2567 ตลาดหุ้นหลักของโลกสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าสนใจ เช่น ดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ 10.55% ดัชนี STOXX600 ของยุโรป 7.03% ขณะที่ดัชนีหุ้นโลก MSCI World 8.44% (ที่มา : บลูมเบิร์ก วันที่ 1 เมษายน 2567) อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการคาดการณ์ต่อการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการลดดอกเบี้ยในปีนี้ถึง 6 ครั้งในช่วงต้นปี จึงส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มเติบโต ที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ย แต่ในปัจจุบันการคาดการณ์ต่อการลดดอกเบี้ยเริ่มลดลงเหลือประมาณ 3 ครั้งในปีนี้ จากภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้มีการปรับประมาณการขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ใหม่ในปี 2024 ขยายตัวได้ถึง 2.2% (ที่มา : บลูมเบิร์ก วันที่ 10 เมษายน 2567) ทำให้สินทรัพย์ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจอย่างเช่น Financial , Industrial และ Material ได้ประโยชน์ตามไปด้วย และจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี ทำให้กลุ่มการเงิน ( Financial) ยังคงได้รับผลบวกต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีก็ยังได้แรงส่งจากกำไรที่ออกมาดี รวมถึงการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed และกลุ่ม AI ที่เติบโตต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันความเสี่ยงและความผันผวน ที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงต่อจากนี้เริ่มมีมากขึ้น ประเด็นแรก เป็นเรื่องของความผันผวนจากความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ และประเด็นถัดมาคือ นักลงทุนอาจมีการขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้ว การลงทุนเป็นรายประเทศ หรือ รายอุตสาหกรรมเริ่มทำได้ยากขึ้น จึงควรมีการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

ในส่วนของกองทุน TMBGQG เป็นกองทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการลงทุนในกองทุนหลักที่มีกระบวนการวิเคราะห์แบบผสมผสาน จากบนลงล่าง (Top-Down) เพื่อประเมินแนวโน้มภาพใหญ่ของเศรษฐกิจ และ แบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) เพื่อเลือกบริษัทที่มีคุณภาพดี ประกอบกับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักที่ผสมผสานหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งกลุ่มเติบโตและกลุ่มวัฏจักร ทำให้เมื่อตลาดมีการหมุนกลุ่มเล่น (Rotation) กองทุนนี้ก็ยังคงได้ประโยชน์ โดยพอร์ตล่าสุด น้ำหนักการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมจะเน้นกลุ่มเทคโนโลยี 21% ของ NAV กลุ่มการเงิน 17.1% ของ NAV กลุ่มสุขภาพ15.5% ของ NAV และกลุ่มอุตสาหกรรม 15.0% ของ NAV (ที่มา : Wellington Factsheet กุมภาพันธ์ 2567)

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) สามารถติดต่อขอรับข้อมูล โทร 1725 หรือ www.eastspring.co.th หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

คำเตือน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนนี้ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง(ประเทศไทย) หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง”

Interesting reads

Know more
มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ 
ประจำวันที่ 20 - 24 พ.ค.67

in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 20 - 24 พ.ค.67

20 พ.ค.

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นหดตัวในไตรมาสแรกเนื่องจากผู้บริโภคและบริษัทต่างๆ ลดการใช้จ่ายลง โดย ...

2Q24 Outlook: ปรับสมดุลสร้างผลตอบแทนระยะสั้นให้สอดรับกับความเสี่ยงระยะยาว

in insights

ตราสารทุน

2Q24 Outlook: ปรับสมดุลสร้างผลตอบแทนระยะสั้นให้สอดรับกับความเสี่ยงระยะยาว

13 พ.ค.

หากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปด้วยดี ก็ไม่น่าจะมีผลต่อการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ย ...

พลังขับเคลื่อนระลอกใหม่ ที่กำลังพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทาน: โอกาสสำหรับผู้ลงทุน

in insights

พลังขับเคลื่อนระลอกใหม่ ที่กำลังพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทาน: โอกาสสำหรับผู้ลงทุน

09 พ.ค. | Bill Maldonado

การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง 150 คนในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย พบว่าก ...

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 7 – 10 พ.ค. 67

in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 7 – 10 พ.ค. 67

07 พ.ค.

การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯอ่อนแอกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 1.75 แสนตำแหน่งต่ำกว่าคาดท ...

มุมมองการลงทุนประจำเดือนเมษายน

in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุนประจำเดือนเมษายน

02 พ.ค.

ทีม multi asset ของ Eastspring คาดว่าการเติบโตทั่วโลกในปี 2024 จะชะลอตัวลง โดยมีความเส ...

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67

in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67

29 เม.ย.

GDP สหรัฐฯ 1Q/24 ชะลอตัวเหลือ 1.6% ดัชนี GDP สหรัฐฯ ประจำไตรมาสแรกของปีเติบโตช้ากว่าที ...

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 22 – 26 เม.ย.67

in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 22 – 26 เม.ย.67

22 เม.ย.

เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดระบุว่า ข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาไม่ชะลอตัวคืบหน้าจากช่วงปล ...

เมื่อตลาดฯยังก้าวข้ามไม่พ้นอุปสรรค

in insights

ตราสารทุน

เมื่อตลาดฯยังก้าวข้ามไม่พ้นอุปสรรค

01 เม.ย. | Nupur Gupta

ในตอนนี้ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่คาดว่าจะยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยังไม่เกิ ...

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์
1 – 5 เม.ย. 67

in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ 1 – 5 เม.ย. 67

01 เม.ย.

อินเดียเพิ่มสินทรัพย์สำรองสกุลเงินต่างประเทศ ธนาคารกลางอินเดียเร่งเครื่องการซื้อสินทรั ...

มุมมองการลงทุน ประจำเดือนมีนาคม

in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุน ประจำเดือนมีนาคม

26 มี.ค.

การเติบโตทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ เนื่องจากผลกระทบที่ทยอยเกิด ...

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.