ไปดูกันว่าคุณมีสไตล์การสอนลูกเรื่องเงินอย่างไร?

Take me to the quiz

เพื่อค้นหาตัวตนและสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ

คุณเป็นผู้มุ่งมั่น (Go-getter) นักสำรวจ (Explorer) ผู้รักสมดุล (Balancer) ผู้สั่งสอน (Nurturer) หรือผู้พิทักษ์ (Preserver)