คำถามที่ 1 จาก 11

คุณคิดว่า “การสอนลูกเกี่ยวกับการใช้และจัดการเงิน” มีความสำคัญแค่ไหน?

คำถามที่ 2 จาก 11

คุณคิดว่า คุณสอนลูกให้ใช้และจัดการเงิน ได้ดีแค่ไหน?

คำถามที่ 3 จาก 11

คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินดีแค่ไหน?

คำถามที่ 4 จาก 11

คุณเห็นด้วยกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน?

ในวันเงินเดือนออก ฉันมีแผนการจัดการรายรับรายจ่ายไว้แล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวของฉัน

คำถามที่ 5 จาก 11

ในการวางแผนการเงินเพื่อลูกของคุณ คุณเห็นด้วยกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน?

ฉันนำ บทความเกี่ยวกับเทคนิคการสอนลูกเรื่องเงิน มาพูดคุยอัพเดตกับสามีหรือภรรยาของฉัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอนลูก

คำถามที่ 6 จาก 11

ในการวางแผนทางการเงินเพื่อลูกของคุณ คุณเห็นด้วยกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน?

ฉันมักจะอ่าน บทความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกใหม่และเป็นประโยชน์กับลูก เพื่อนำมาพูดคุยกับสามีหรือภรรยาของฉันเกี่ยวกับแนวทางการสอนลูกเรื่องเงิน

คำถามที่ 7 จาก 11

ลองนึกภาพตัวเองในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ คุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหน?

ฉันตัดสินใจไม่ให้เงินลูกเพิ่ม เมื่อลูกของฉันใช้เงินค่าขนมซื้อเครื่องเขียนเพิ่มหลายอย่าง จนตอนนี้ไม่เหลือเงินค่าขนมตลอดทั้งสัปดาห์เลย

คำถามที่ 8 จาก 11

ลองนึกภาพตัวเองในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ คุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหน?

เมื่อลูกโตขึ้น ฉันจะสอนวิธีต่างๆที่จะทำให้เงินงอกเงย เพื่อให้ลูกมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

คำถามที่ 9 จาก 11

คุณเห็นด้วยกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน?

ฉันต้องการให้ลูกมีความมั่นคงทางการเงินเมื่อโตขึ้น ฉันจึงซื้อ(หรือจะซื้อ) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกรมธรรม์ต่างๆให้ลูก เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

คำถามที่ 10 จาก 11

ลองนึกภาพตัวเองในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ คุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหน?

เมื่อลูกบอกว่าอยากไปเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดที่จะถึง ฉันถือโอกาสนี้สอนเรื่องหารออมและวิธีการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายเงินที่เราจะใช้ไปเที่ยว

คำถามที่ 11 จาก 11

บอกเราเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราช่วยคุณได้ดียิ่งขึ้น

ประเทศที่อาศัย (โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล

เพศ (โปรดระบุ))

คุณมีลูกกี่คน? (โปรดระบุ)

ชื่อ facebook

เบอร์โทรศัพท์