What’s next for China? | การเมือง เศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุน

ภายหลังการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ผู้ลงทุนน่าจะมองหาเป้าหมายการเติบโตและนโยบายที่จะถูกพิจารณาในการประชุมคณะทำงานว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ (Central Economic Work Conference) ในเดือนธันวาคมและที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติในเดือนมีนาคมปีหน้า เราเชื่อว่าจะมีการเพิ่มนโยบายสนับสนุนมากขึ้นซึ่งมุ่งเน้นไปยังการพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศ ความมั่นคงทางพลังงาน และความเป็นอิสระของเทคโนโลยี และจะมองหาโอกาสการลงทุนในเซ็กเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 สิ้นสุดลงด้วยการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังคงดำรงตำแหน่งประธานพรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่สาม โดยมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง (Politburo Standing Committee) ซึ่งมีสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวนสี่คน ได้แก่ หลี่เฉียง (Li Qiang) ไช่ฉี (Cai Qi) ติงเซวียเสียง (Ding Xuexiang) และหลี่ซี (Li Xi) โดยทั้งหมดจะเข้ามาแทนที่นายกรัฐมนตรี หลี่เค่อเฉียง (Li Keqiang) ประธานคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ หลี่ จ้านซู (Li Zhanshu) ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ หวัง หยาง (Wang Yang) และรองนายกรัฐมนตรี หาน เจิ้ง (Han Zheng) ที่จะออกจากตำแหน่งปัจจุบันทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นที่คาดในวงกว้างว่า หลี่ เฉียง (เลขาธิการพรรคคนปัจจุบันของเซี่ยงไฮ้) จะเข้ามาแทนที่ หลี่เค่อเฉียง ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับการยืนยันและประกาศในที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของจีนในเดือนมีนาคมปีหน้า

การจัดวางองค์ประกอบภายในคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ซึ่งอาจทำให้ตลาดผิดหวังในระยะใกล้นี้ ซึ่งหากพิจารณา Work Report หรือที่เรียกว่า “รายงาน” ของประธานาธิบดี สี ได้เน้นคำสำคัญอย่างเช่น "การพัฒนา" "ประชาชน" และ "ความปลอดภัย" (ดูรูปที่ 1) แต่ไม่ละทิ้งคำว่า "ตลาด" และ "การเปิดกว้าง" ซึ่งเป็นข้อกังวลที่สำคัญในบรรดาผู้ลงทุนก่อนการประชุม สิ่งที่สำคัญก็คือรายงานได้ระบุว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China | CPC) จะดำเนินการปฏิรูปต่อไปเพื่อ “เศรษฐกิจระบบตลาดแบบสังคมนิยม” (socialist market economy) และ “ส่งเสริมการพัฒนาแบบมีคุณภาพสูง”

รูปที่ 1 : การวิเคราะห์คำสำคัญในรายงานการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (จำนวนคำต่อ 1,000 คำ)

whats-next-for-china-fig-1

สำหรับผู้ลงทุนที่อาจมองว่า "การพัฒนา" เป็นแนวคิดที่คลุมเครือและคาดหวังว่าจะมีเป้าหมายการเติบโตแบบเฉพาะเจาะจงนั้น ควรตระหนักว่าการประชุมใหญ่ของพรรคจัดขึ้นทุกๆ ห้าปีและโดยทั่วไปจะเน้นที่วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ระยะยาวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อประเทศ ซึ่งนโยบายและเป้าหมายทางเศรษฐกิจระยะสั้นจะได้รับการเปิดเผยในการประชุมคณะทำงานว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ (Central Economic Work Conference) ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ขณะที่เป้าหมายการเติบโตของ GDP จีนก็คาดว่าจะถูกกำหนดในสภาประชาชนแห่งชาติในเดือนมีนาคมปีหน้า ดังแสดงในรูปที่ 2 การดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดบทบาทเฉพาะของสมาชิก Politburo ในแต่ละรายแล้วเท่านั้น ดังนั้น การประชุมคณะทำงานว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจในเดือนธันวาคมและการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมจึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของเศรษฐกิจจีนในอนาคต

รูปที่ 2 : ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและนโยบายในจีน

whats-next-for-china-fig-2

หากเทียบกับตลาดออฟชอร์ของจีน พบว่าหุ้น A-shares มีความสัมพันธ์กับปัจจัยมหภาคภายในประเทศและสภาพคล่องมากกว่า และมีความสัมพันธ์กับ MSCI World น้อยกว่า ซึ่งเป็นการนำเสนอโอกาสการกระจายลงทุนเพิ่มเติมสำหรับพอร์ตการลงทุนแบบ global portfolios ดูรูปที่ 3

รูปที่ 3 : หุ้น A-shares ของจีนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในประเทศมากกว่า

whats-next-for-china-fig-3

ในแง่ของการจัดสัดส่วนลงทุนเป็นรายเซ็กเตอร์ภายในตลาดหุ้น A-share ของจีนนั้น เราจะมุ่งเน้นไปที่โอกาสเชิงโครงสร้างที่สอดคล้องกับคำสำคัญนั่นคือ "การพัฒนา" และ "ความปลอดภัย" ตามที่ระบุไว้ในรายงาน ดังแสดงในรูปที่ 1 การกล่าวถึง “ความปลอดภัย” นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีการสนับสนุนทางนโยบายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศ ความมั่นคงด้านพลังงาน และความเป็นอิสระของเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในพลังงานใหม่ (new energy) ระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยของข้อมูล กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า/การแพทย์ โดยค่อนข้างชอบบริษัทที่มีความสามารถในเทคโนโลยีหลัก และความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

เราคาดว่านโยบายปลอดโควิดซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดของจีนจะยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงอย่างน้อยไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 นโยบายดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จในจีนตามที่ได้มีการระบุเน้นย้ำอยู่ในรายงาน และไม่มีสัญญาณของการผ่อนคลายที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้แต่อย่างใด เราคาดว่าในท้ายที่สุดแล้วตลาดหุ้นจีนจะมีการซื้อขายในราคาสูงขึ้นก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบาย ซึ่งสภาวะเช่นนี้จะสอดคล้องกับผลงานของตลาดอื่นๆ ตามที่เราได้สังเกตเห็นก่อนที่ประเทศเหล่านั้นจะกลับมาเปิดเศรษฐกิจ

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.