กระแสเฟื่องฟูทางดิจิทัลจ่อพลิกโฉมเศรษฐกิจเวียดนาม

การพัฒนาในขั้นถัดไปของเวียดนามถูกนำพามาโดยกระแสแห่งดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เวียดนามกลายเป็นเศรษฐกิจที่มีรายได้สูงภายในปี 2045 และแม้ว่าจะมีความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ แต่เส้นทางของการพัฒนานี้ยังได้นำเสนอโอกาสอย่างมากสำหรับการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ด้วยเช่นกัน

เวียดนาม เป็นที่รู้จักกันดีในด้านโครงสร้างประชากรที่มีความเหมาะสมอย่างมาก ประชากรเกือบ 56% มีอายุต่ำกว่า 35 ปี1 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในบรรดาประเทศในภูมิภาคที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกัน ประชากรกลุ่ม Gen X และ Gen Y ประกอบกันเป็นตลาดแรงงานและกลุ่มผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ของประเทศ และมี Gen Z ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้นมาเป็นคลื่นลูกใหม่ของผู้บริโภค เวียดนามจึงตั้งเป้าที่จะไต่อันดับขึ้นแปดขั้น สู่อันดับที่ 18 ในการจัดอันดับตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุด 30 อันดับแรกของโลกภายในปี 2030 โดยมีคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้บริโภคของประเทศจะเพิ่มจำนวนจาก 35 ล้านคน เป็น 56 ล้านคนภายในทศวรรษนี้2

นอกจากนี้ ประชากรกลุ่มรายได้ปานกลางของเวียดนามยังช่วยกระตุ้นตลาดผู้บริโภคในอีกด้านหนึ่งอีกด้วย มีการประเมินว่าชนชั้นกลางที่มีรายได้สูงเกินกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน มีสัดส่วนราวหนึ่งในสามของประชากรและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 20303 ชนชั้นกลางที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเวียดนามจะช่วยหนุนการบริโภคภายในประเทศในภาคการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การที่กลุ่มชนชั้นกลางวัยหนุ่มสาวมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะเปิดรับเทรนด์ใหม่ๆ เช่น การเปลี่ยนสู่ดิจิทัลและกระแสแห่งความยั่งยืน จึงเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้จะนำเสนอโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในด้านบริการทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงด้วยดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับใหม่ของเวียดนามซึ่งครอบคลุมช่วงปี 2021-30 ได้ระบุถึงความมุ่งมั่นจริงจังของประเทศที่ต้องการเป็นเศรษฐกิจที่มีระดับรายได้สูงภายในปี 2045 เป้าหมายดังกล่าวสะท้อนว่าโมเดลการเติบโตจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และรัฐบาลก็ได้ตระหนักว่าการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยพึ่งพาดิจิทัลในระบบเศรษฐกิจจะช่วยปรับปรุงด้านประสิทธิภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนสู่ดิจิทัลนั้นกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเวียดนาม เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศกำลังเติบโตด้วยตัวเลขสองหลัก และมูลค่าตลาดรวมคาดว่าจะสูงถึง 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ดูรูปที่ 1 กลุ่มผู้บริโภคดิจิทัลรายใหม่จำนวนราวแปดล้านคนได้ใช้บริการดิจิทัลตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการระบาดใหญ่4 ทั้งนี้ ตลาดดิจิทัลของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งภาคอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งฟินเทค และภาคการศึกษา

รูปที่ 1: เศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว

vietnam-s-digital-boom-to-lift-the-economy-Fig1

อีคอมเมิร์ซ พลังขับเคลื่อนการเติบโตที่มีขนาดใหญ่สุด

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของเวียดนามเคยใช้เวลาออนไลน์นาน 3.1 ชั่วโมงสำหรับการใช้งานส่วนตัวในช่วงก่อนเกิด COVID-19 และเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ชั่วโมงในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้น ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 3.5 ชั่วโมงต่อวันในปัจจุบัน ทั้งนี้ สัดส่วน 80% ของผู้ใช้มองว่าเทคโนโลยีนับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่5 อีคอมเมิร์ซถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดจากกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสัดส่วน 88% สั่งซื้อสินค้าออนไลน์6 ขณะที่มีประมาณการว่า 53% ของประชากรสั่งซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook และ Zalo หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Lazada, Shopee และ Tiki7

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้สมาร์ทโฟนของผู้คนในวงกว้างขึ้น และแพลตฟอร์มการช็อปปิ้งออนไลน์ที่หลากหลาย ตลาดอีคอมเมิร์ซจึงถูกคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นถึง 25% ต่อปีและมีมูลค่าตลาด 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 คิดเป็นหนึ่งในสิบของยอดขายปลีกรวม ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ8 ผู้ลงทุนต่างชาติจำนวนมากขึ้นกำลังเสาะแสวงหาโอกาสในการลงทุนในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเวียดนามซึ่งมีอยู่หลายแพลตฟอร์ม การที่อีคอมเมิร์ซของเวียดนามได้รับแรงหนุนจากปรากฏการณ์เปลี่ยนสู่ดิจิทัล ประกอบกับเงินทุนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นภาคส่วนที่กำลังอยู่บนเส้นทางสู่เป้าหมายการเติบโตสูง

ดิจิทัลแบงก์กิ้งกำลังได้รับแรงหนุนส่ง

ในฐานะที่เป็นภาคส่วนสำคัญของประเทศ ภาคบริการทางการเงินกำลังมุ่งใช้ประโยชน์จากกระแสการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ถ้าดูตามแผนของธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam) สำหรับการเปลี่ยนสู่ดิจิทัลภายในปี 20259 อุตสาหกรรมบริการทางการเงินถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างระบบดิจิทัลที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ด้วยเหตุนี้ธนาคารเวียดนามจึงกำลังดำเนินการตามกลยุทธ์อันโดดเด่นสำหรับการพัฒนาด้านดิจิทัล ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ชั้นนำมักใช้เงินลงทุนในสัดส่วน 20-70%10 ในกระบวนการแปลงสู่ดิจิทัล กลยุทธ์การพัฒนาด้านดิจิทัลเชิงรุกนั้นนับว่ามีความสำคัญต่อการเป็นผู้ชนะในภาคบริการทางการเงิน เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินเชื่อรายย่อยและการลงทุน ในขณะที่ผู้ใช้วัยหนุ่มสาวต่างก็พร้อมรับบริการดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

เช่นเดียวกับอีคอมเมิร์ซ ปัจจัยในเรื่องความง่ายและสะดวกสบายของธนาคารดิจิทัลจะเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนทำธุรกรรมทางการเงิน และขณะเดียวกันบริการทางการเงินดิจิทัลก็กำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญอีกด้วย มีข้อมูลระบุว่า 99% ของร้านค้าดิจิทัลต่างยอมรับการชำระเงินดิจิทัล และ 72% ได้นำโซลูชันการให้กู้ยืมดิจิทัลมาใช้ จำนวนผู้ใช้งานแอปของบางธนาคารในเวียดนามนั้นมีอัตราการเติบโตถึง 73% ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 202011 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงธนาคารดิจิทัลนั้นยังคงอยู่เพียงระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment การโอนเงินทางดิจิทัลและการลงทุนออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การขึ้นมาผงาดของอีคอมเมิร์ซจะยังคงช่วยผลักดันการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป บริการทางการเงินดิจิทัลของเวียดนามจึงยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้

รูปที่ 2 : อัตราการเข้าถึงธนาคารออนไลน์ในเวียดนามอยู่ในช่วงขาขึ้น

vietnam-s-digital-boom-to-lift-the-economy-Fig1

อนาคตที่จะถูกกำหนดโดยผู้บริโภคสายพันธุ์ดิจิทัลของเวียดนาม

ตามรายงานวิจัยของ McKinsey12 ระบุว่าภายในปี 2030 สัดส่วน 40% ของการบริโภคในเวียดนามจะถูกขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคชาวดิจิทัลของประเทศ ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1980 ถึง 2012 ผู้คนกลุ่มนี้มักใช้ชีวิตออนไลน์และบนสมาร์ทโฟนของตน รสนิยมความชอบและการซื้อของพวกเขาได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบต่างๆ ตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำธุรกิจบันเทิงออนไลน์ต้องเปิดให้บริการแบบ end-to-end มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้โดยรวม ในขณะที่ช่องทางธนาคารออนไลน์ก็ต้องอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางไกลเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทต่างๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมเหล่านี้จะต้องนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอันเป็นเป้าหมายสูงสุด เพราะลูกค้าที่มีความสุขคือลูกค้าที่จะกลับมาใช้บริการเป็นประจำนั่นเอง

Sources:
1 World Bank – Vietnam country overview, updated 7 Apr 2021
2 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/08/31/which-will-be-the-top-30-consumer-markets-of-this-decade-5-asian-markets-below-the-radar/
3 BMI Vietnam Market Report, Boston Consulting Group’s survey & Nielsen market research
4 Data up to 1H2021, Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2021 Report
5 Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2020 Report
6 Vietnam Ministry of Industry and Trade, e-Commerce and Digital Economy Agency, Vietnam E-commerce 2021 Report
7 Digital Vietnam: The Path to Tomorrow, World Bank August 2021
8 Prime Minister of Vietnam, Decision no. 645/QĐ-TTg
9 State Bank of Vietnam, Decision no. 810/QĐ-NHNN
10 Top commercial banks’ financial statement breakdown
11 Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2020 Report
12 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/the-new-faces-of-the-vietnamese-consumer

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.