การลงทุนหุ้นคุณค่าในเอเชีย กับโอกาสที่น่าสนใจในรอบหลายปี

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและซัพพลายเชนแบบคู่ขนาน อัตราเงินเฟ้อและต้นทุนของเงินทุนที่สูงขึ้น กำลังเริ่มดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนให้หันกลับมามุ่งเน้นในผลกำไรและกระแสเงินสดของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นสิ่งสนับสนุนการลงทุนแบบเน้นคุณค่าในเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ซึ่งหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์ได้แก่หุ้นที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักร หุ้นที่อิงกับโมเดลเศรษฐกิจเก่า (old economy) และหุ้นกลุ่มการเงิน

หุ้นคุณค่าในเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ดีดตัวกลับขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 และทำผลงานได้เหนือกว่าดัชนีภูมิภาคราว 15%1 เราเชื่อว่าการกลับมาโดดเด่นของหุ้นคุณค่าในเอเชียนั้นเพิ่งจะเริ่มต้น โดยได้รับแรงสนับสนุนอย่างเหมาะสมจากวัฏจักรเศรษฐกิจ ตัวบ่งชี้การคาดการณ์ของตลาด และการวางสถานะของผู้ลงทุน

เมื่อเหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนทิศ มุ่งกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยจากปลายด้านหนึ่ง (การมองในแง่ดีต่อหุ้นเติบโตหรือ growth stock) ไปยังปลายอีกด้าน (การกลับมามุ่งเน้นยังผลกำไรและกระแสเงินสด) เรามองเห็นโอกาสอย่างมีนัยสำคัญสำหรับผู้ลงทุนหุ้นคุณค่าในเอเชียที่ใช้วิธี bottom-up ในหุ้นที่ถูกประเมินมูลค่าอย่างไม่สมเหตุผล

รูปที่ 1 : ความแตกต่างของมูลค่าหุ้น (และนำมาสู่โอกาสในรูปค่าอัลฟ่า) ยังอยู่ระดับสูงแม้จะมีการทำผลงานที่เหนือกว่าของหุ้นคุณค่าเมื่อเทียบกับหุ้นเติบโต

value-investing-in-asia-a-multi-year-opportunity-fig-1

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการวางสถานะของผู้ลงทุน

กระแสการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลก การมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนเป็นระบบซัพพลายเชนแบบคู่ขนาน กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในองค์กรของเอเชีย ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากในด้านการลงทุนและลักษณะการดำเนินงานเมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนหน้าที่เป็นการเติบโตแบบไม่เน้นการเป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์สินทางกายภาพมากนัก (asset light growth)

การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังที่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยกำลังปรับความสนใจของตลาดไปยังความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งแตกต่างจากการมุ่งเน้นเฉพาะ TAM/GMV2 ของผู้ลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นเติบโตในช่วงทศวรรษก่อนหน้า แนวโน้มการลงทุนที่คล้ายคลึงกันทั่วโลกเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับซัพพลายเออร์ของตนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย เราเชื่อว่าวัฏจักรเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเอเชียนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ซึ่งหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์ได้แก่หุ้นที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักร หุ้นที่อิงโมเดลเศรษฐกิจเก่า (old economy) และหุ้นกลุ่มการเงิน ภาพความสดใสของตลาดอันเกิดจากการลงทุนหุ้นเติบโตที่ดำเนินมาเป็นเวลานานหลายปี ยังไม่ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านความแตกต่างของมูลค่าที่เป็นไปอย่างสุดขั้วระหว่างหุ้นคุณค่า หุ้นเติบโต และหุ้นที่มีคุณภาพ และการวางสถานะของผู้ลงทุนที่เป็น overweight อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่เป็นหุ้นเติบโตดังที่เห็นในผลสำรวจของฝั่งผู้ขายหลักทรัพย์3 ดูรูปที่ 2

มูลค่าที่ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ผู้ลงทุนหลายรายต่างยอมหันหลังให้กับปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า การตระหนักถึงความเสี่ยงในอาชีพและความเชื่องช้าที่จะมองข้ามไตรมาสถัดไปยังเป็นเหตุผลที่ช่วยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เชื่องช้าของผู้ชนะเมื่อปีกลาย เราเชื่อว่าการวางสถานะที่สวนทางกับผู้ลงทุนอื่นนี้ จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับเราในแบบที่ไม่มีใครเหมือน เพื่อคว้าโอกาสด้วยกระบวนการลงทุนอันแตกต่างของเรา

รูปที่ 2 : หุ้นคุณค่าในเอเชียมีมูลค่าที่ต่ำเกินควรไปมาก เมื่อเทียบกับหุ้นคุณภาพและหุ้นเติบโต

value-investing-in-asia-a-multi-year-opportunity-fig-2

ตลาดเอเชียที่ถูกด้อยค่าได้นำเสนอโอกาสในการเข้าถือครองอันน่าดึงดูด

ตลาดเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ปรับตัวลง 21% ในปีที่ผ่านมา4 โดยมีแรงฉุดจากการกลับมาเปิดประเทศที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลกและกฎระเบียบในจีน ส่งผลให้มูลค่าหุ้นที่วัดจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (price-to-book ratio) อยู่ที่ 1.7 เมื่อเทียบกับ 2.9 ของ MSCI World ซึ่งถือเป็นส่วนต่างที่กว้างที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แรงเทขายในยุคฟองสบู่เทคโนโลยีเมื่อปลายทศวรรษ 1990 ดูรูปที่ 3

หากย้อนหลังไปในระยะเวลาที่สั้นกว่า พบว่ามูลค่าที่ลดลงนี้อยู่นอกกรอบตัวเลขทางสถิติในช่วงหลังจากปี 2014 ซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นเติบโตมีผลงานที่เหนือกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการเกิดแนวโน้มที่เป็นการพลิกกลับของภาพทางมหภาคและรูปแบบการลงทุนตามวัฏจักรในยุคหลังจากปี 2014 จึงเป็นการนำเสนอโอกาสสำหรับหุ้นคุณค่าของเอเชียที่จะมีการลดทอนส่วนลดดังกล่าวลง

รูปที่ 3: ตลาดหุ้นเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น มีความน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับทั่วโลก

value-investing-in-asia-a-multi-year-opportunity-fig-3

โอกาสสำคัญสำหรับหุ้นคุณค่า

เราเห็นโอกาสเชิงคุณค่าในกลุ่มธนาคารทั้งในตลาดเอเชียที่พัฒนาแล้วและที่เป็นตลาดเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กร (ดังที่กล่าวก่อนหน้านี้) เมื่อรวมกับอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้ธนาคารมีโอกาสที่ดีในการผลักดันผลประกอบการหลังจากผ่านช่วงปีที่มาร์จิ้นตกต่ำ (ในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว) และคุณภาพสินทรัพย์ที่ย่ำแย่ (ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่) ส่วนธนาคารในอาเซียนเองก็ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการกลับคืนสู่สภาวะปกติของคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากผลของการกลับมาเปิดเศรษฐกิจที่ล่าช้าในปี 2021 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนคาดหวังของตลาดและการวางสถานะเป็น underweight ของผู้ลงทุนได้ชี้ว่าเรากำลังได้รับประโยชน์จากการกลับคืนสู่สภาวะปกตินี้ โดยไม่ต้องรีบเร่งไปตามกระแสการแห่กลับเข้าตลาดของผู้ลงทุน

เรายังคงชอบโอกาสที่เกิดจากการปรับโครงสร้างในเอเชียซึ่งทีมผู้บริหารต่างกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินงาน และงบดุลของกิจการ เพื่อผลักดันผลตอบแทนให้กลับคืนสู่ระดับค่าเฉลี่ยในอดีต เราเชื่อว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในดังกล่าวและความได้เปรียบในการรับรู้ได้ถึงผลตอบแทนปกติที่จะเกิดขึ้นเกินระยะสองหรือสามไตรมาสข้างหน้า จะช่วยให้เราสามารถเข้าถือครองสถานะในบริษัทเหล่านี้ โดยไม่ต้องกังวลต่อความผันผวนของปัจจัยระดับมหภาคในระยะสั้น

เรายังเห็นโอกาสจากการประเมินมูลค่าที่ไม่สมเหตุผลในบริษัทภาครัฐขนาดใหญ่ในจีน บริษัทหลายแห่งถูกปรับลดระดับความน่าลงทุนลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐ การชะลอตัวลงตามวัฏจักรของภาคอสังหาริมทรัพย์ และความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า แม้จะไม่มีผลกระทบด้านลบต่อกระแสเงินสดในระยะกลางและวิสัยการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นบนเส้นทาง ESG เรามองข้ามผลจากการล็อกดาวน์ที่เกิดจาก COVID เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเราได้ให้ความสนใจในภาคบริการอย่างเช่น การท่องเที่ยว การพักผ่อน และการโฆษณา เพราะธุรกิจเหล่านี้มีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดที่เป็นบวก อีกทั้งยังอยู่นอกสายตาหากเทียบกับผู้เล่นในตลาดที่ใหญ่กว่าและได้รับความสนใจมากกว่า

ทำไมเราถึงสนใจการลงทุนเน้นคุณค่า

ปรัชญาด้านคุณค่าของ Eastspring ตั้งอยู่บนข้อสังเกตที่ว่าอารมณ์และอคติทางพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งบิดเบือนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนให้ความสำคัญกับอดีตที่ผ่านมา และขยายไปสู่การคาดการณ์อนาคตอันใกล้ จนในที่สุดต้องใช้เงินมากเกินไปเพื่อแลกกับการเติบโตที่คาดหวังและมุมมองที่มีต่อคุณภาพ แนวทางที่มุ่งเน้นคุณค่าอย่างมีวินัยของเราได้อาศัยการคัดกรองหุ้นที่ถูกด้อยค่าแบบผิดปกติภายในกลุ่มสินทรัพย์ของเอเชียที่เราสามารถลงทุนได้ การมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะกลาง และทีมผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดจากกลุ่มหุ้นที่ถูกประเมินมูลค่าอย่างไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ความได้เปรียบด้านการลงทุนของเราก็คือการทำความเข้าใจช่วงของผลลัพธ์ในระยะกลางจากกลุ่มที่เป็นโอกาสดังกล่าว เทียบกับสิ่งเป็นความคาดหวังของตลาดในปัจจุบัน

เราเชื่อว่า ณ จุดเริ่มต้นของการประเมินมูลค่าหุ้นเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น การกลับมาสร้างความโดดเด่นของมูลค่า และการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างที่แตกต่างกันในวัฏจักรเศรษฐกิจและกลยุทธ์ภาคธุรกิจ ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหุ้นเอเชีย การกระจายรูปแบบการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงห้าถึงเจ็ดปีที่ผ่านมาและผู้ลงทุนที่แห่เกาะกลุ่มไปตามกระแสกลยุทธ์ 'me-too' (ขอฉันทำด้วยคน) ควรได้รับการประเมินใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตอนนี้

บทความนี้เป็นบทความที่เจ็ดจากซีรีส์ที่มีทั้งหมดแปดบทความซึ่งได้สำรวจกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อคว้าโอกาสที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชีย

Sources:
1 Statista.
2 Returns are calculated based on peak to trough market drawdowns around the cited events for a maximum window of 3 months before and after.
3 Central and Eastern Europe, Middle East and Africa.

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.