ข้อควรคำนึงเรื่องการปล่อยคาร์บอนเมื่อต้องการลงทุน

มาดูสาเหตุที่คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจการอาจไม่สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมด

รู้หรือไม่ว่าในปีนี้เพียงปีเดียวอาจมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกส่งมอบทั่วโลกถึง 6 ล้านคัน? ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากถึง 2 ล้านคันจากปี 2021 เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้มีผลเฉพาะกับประเภทของรถยนต์ที่ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนด้วย

คุณเคยได้ยินคำว่าการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investing) หรือไม่? แม้นี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ก็ได้รับความสนใจจากความพยายามที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นจุดสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อผู้คนคำนึงถึงผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมาถึงขั้นตอนการพิจารณาลงทุน

ความซับซ้อนในเรื่องการปล่อยคาร์บอน

การลงทุนที่ยั่งยืนนั้นมุ่งดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และยิ่งถ้ามีบริษัทใดปล่อยคาร์บอนมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะได้รับการพิจารณาจากผู้ลงทุนที่มุ่งมั่นจริงจังในเรื่องการลงทุนยั่งยืนนี้

แล้วเราจะคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของธุรกิจได้อย่างไร? วิธีการคำนวณทำได้สามขอบเขตด้วยกัน ขอบเขตที่ 1 และ 2 นั้นค่อนข้างง่ายในการวัด เนื่องจากเป็นการอ้างถึงการปล่อยมลพิษทางตรงและทางอ้อม แต่ในทางตรงกันข้าม ขอบเขตที่ 3 นั้นมีความซับซ้อนและยากในการคำนวณหาเชิงปริมาณ เนื่องจากเป็นการรวบรวมการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า

ลองนึกภาพว่าคุณเป็นเจ้าของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า การปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตของคุณภายใต้ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 มีความเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับจำนวนเสื้อผ้าที่ผลิต อาทิเช่น ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้และที่จ่ายเงินซื้อ ถ้ายิ่งผลิตเสื้อผ้ามากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งปล่อยคาร์บอนมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตที่ 3 นั้นสามารถวัดในเชิงปริมาณได้ยากกว่า เพราะมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนที่คุณได้รับวัตถุดิบมาเพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งก็คือในขั้นห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ โดยกรอบการคำนวณนั้นต้องดูตั้งแต่การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยววัตถุดิบนั้น ผืนผ้าที่ผลิตได้ ไปจนถึงการจัดส่งไปยังโรงงานของคุณ

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมขอบเขตที่ 3 มักไม่ค่อยถูกนำรวมอยู่ในรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากรายงานดังกล่าวอาจไม่ได้สะท้อนภาพรวมของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจการนั้นๆ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทจะต้องโปร่งใสในเรื่องขอบเขตของการปล่อยมลพิษ ไม่ว่าตัวเลขดังกล่าวจะมีความแม่นยำหรือเป็นเพียงค่าคาดการณ์ก็ตาม

เมื่อขอบเขตที่ 3 คำนวณเชิงปริมาณได้ยากกว่า ผู้ลงทุนจึงควรกำหนดเป้าหมายด้วยการกำหนดค่าเผื่อ แม้ไม่ใช่ตัวเลขที่แม่นยำหรือตายตัว ตัวอย่างเช่นแทนที่จะตั้งเป้าหมายการลดคาร์บอนให้ได้ 50% ก็ให้กำหนดเป็นช่วง เช่น 40-60% แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจด้วยข้อมูลและบรรลุเป้าหมายการสร้างพอร์ตการลงทุนคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอน คลิกอ่านบทความฉบับเต็มของเรา “การปล่อยคาร์บอนไม่ได้มีความหมายเหมือนกันทั้งหมด”

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.