SET50 บันไดสู่เงินล้าน

3 ปัจจัยที่ช่วยให้สามารถก้าวเข้าสู่เป้าหมายเงินล้านได้ก็คือ เงินต้น ระยะเวลา และผลตอบแทน โดย 2 ปัจจัยแรกเป็นสิ่งที่เราพอจะกำหนดเองได้ แต่ “ผลตอบแทนดีๆ” จะหาได้จากไหน?

วันนี้มาทำความรู้จักกับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเกือบ 15% ต่อปี!

นั่นคือ...กองทุน TMBSET50 ที่นับจากจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายเดือนมี.ค. 44 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนนี้ได้ที่ TMBSET50

ลงทุนในอะไร?

TMBSET50 เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (ดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนด โดยเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด มีสภาพคล่องสูงสุด 50 บริษัทแรก)

ดียังไง?

“เข้าใจง่าย”

หุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 คือธุรกิจของบริษัทที่คนไทยรู้จักกันดี หลายคนซื้อสินค้าบริการกับบริษัทเหล่านี้แทบทุกวัน นอกจากนั้นแต่ละแบรนด์ก็ล้วนครองส่วนแบ่งการตลาด อีกทั้งการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงยังอุตสาหกรรมที่หลากหลายอีกด้วย

“ค่าธรรมเนียมต่ำ”

ด้วยนโยบายการลงทุนที่ไม่พยายามซื้อๆ ขายๆ บ่อย ทำให้ค่าธรรมเนียมต่ำมาก (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมของ TMBSET50 ปัจจุบันอยู่ที่ 0.63% ข้อมูลจาก Factsheet ณ 29 มี.ค.62) ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายหนักๆ ทำให้เงินลงทุนทำงานหาผลกำไรได้เต็มที่ และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ TMBSET50 เหมาะสำหรับเป็นกองทุนหลักในการลงทุน ที่เรียกกันว่า Core Fund

“ผลตอบแทนสม่ำเสมอ”

อย่าพึ่งเชื่อ ถ้ายังไม่ได้เห็นฝีมือ

TMBSET50 ก่อตั้งมาแล้ว 17 ปี 4 เดือน เปิดขายวันแรกที่ 10 บาท วันนี้ทะลุ 100 บาทไปแล้ว พูดง่ายๆ คือถ้าลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนๆ ละ 10,000 บาท ผ่านไป 17 ปีจะใส่เงินต้นไป 2 ล้านบาทนิดๆ แต่มูลค่าปัจจุบันมีสูงถึง 7 ล้าน 2 แสนบาท!

อย่าลืม…ให้ TMBSET50 เป็น Core Fund และลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อตัวคุณเอง! ผู้ที่สนใจสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.www.eastspring.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

คำเตือน:

  • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก่าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค่าสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
  • กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 จาก 8 ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 จาก 5 โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้และต้องการลงทุนในดัชนีหุ้นไทย
  • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น
  • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ช่องทางติดต่อ