ลงทุน 5 ดาวกับจีนยุคใหม่

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนจะชะลอตัวลงจากวิกฤตต่างๆ รวมถึงประเด็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวนและมีการปรับตัวโดยต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2018 ลงเหลือ 3.7% (จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 3.9%) จึงเป็นโอกาสของการเลือกกระจายการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยเลือกหุ้นที่มีคุณภาพและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว

จีนยุคใหม่ โอกาสทองของผู้ลงทุน

ประเทศจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับสนใจจากผู้ลงทุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยล่าสุด IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวได้ 6.6% ในปีนี้ และ 6.2% ในปี 2019 ซึ่งแม้จะมีอัตราสูงไม่ถึงเลขสองหลักเหมือนแต่ก่อน แต่ยังสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทาง Barclays สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ระบุว่า การเติบโตที่ชะลอตัวลงของจีนคือการเติบโตที่มีคุณภาพมากขึ้น

สถานการณ์ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกชะลอตัวถือเป็นโอกาสในการลงทุนหรือไม่? จีนยังมีศักยภาพและสร้างโอกาสที่ดีในการลงทุนจากปัจจัยสนับสนุนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น จำนวนประชากรที่มากถึงเกือบ 19% ของประชากรโลก (1.4 พันล้านคน จาก 7.6 พันล้านคน) ประสิทธิภาพของธนาคารกลางจีนในการดูแลค่าเงินหยวน เศรษฐกิจจีนยุคใหม่ที่เน้นการบริโภคภายในประเทศ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งล้วนมีโอกาสเติบโตในระยะยาว

ลงทุนจีนกับกองทุน 5 ดาว | China Opportunity

ลงทุนในจีนทั้งที ต้องลงทุนในกองทุนที่ให้ความสำคัญกับบริษัทที่อยู่ในเทรนด์การเข้าสู่จีนยุคใหม่ รวมทั้งได้รับ เรตติ้งจากมอร์นิ่งสตาร์ ถึงจะเป็นการลงทุนที่ช่วยเพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในอนาคต กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity (TMBCOF) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS Equity Fund-China Opportunity (USD)

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นจีนกลุ่มเศรษฐกิจยุคใหมที่เป็นเมกกะเทรนด์ของโลกเช่น กลุ่มเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การเงิน สุขภาพ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและบริการ จึงเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการคว้าโอกาสการลงทุนในหุ้นจีน โดยเฉพาะใครที่อยากเป็นเจ้าของ Alibaba แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์, แพลตฟอร์มเกมออนไลน์อย่าง Tencent, ติวเตอร์ออนไลน์อย่าง TAL Education หรือ Ping An Insurance บริษัทประกันและการเงินสมัยใหม่อยู่ในมือ และเติบโตไปกับธุรกิจใหม่ๆ เหล่านี้ TMBCOF ตอบโจทย์ชัดเจน

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์และผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนนี้ได้ที่ China Opportunity

หรือหากเน้นลงทุนระยะยาว เก็บเงินไว้ใช้หลังวัยเกษียณ และได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี สามารถเลือกลงทุนใน กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBCOFRMF) ได้เช่นกัน ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนจนถึงอายุ 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้และต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร หากการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จะต้องจ่ายคืนภาษีที่ได้รับการยกเว้นโดยมีสัดส่วนตามที่กรมสรรพากรกำหนด

โดยทั้งกองทุนหลักและกองทุนของ TMBAM ทั้ง 2 กองทุนนี้ต่างได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของผลการดำเนินงานในอดีตและสะท้อนถึงคุณภาพของกองทุนได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.www.eastspring.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

ข้อมูลอ้างอิงจาก

 • ข้อมูล IMF จาก https://www.cnbc.com/2018/10/09/world-economic-outlook-imf-cuts-global-growth-forecasts-on-trade-fight.html ณ 9 ต.ค.61
 • ข้อมูล Barclays จาก https://www.cnbc.com/2018/10/09/us-china-trade-war-beijing-is-finally-accepting-lower-growth-as-exports-slow-says-barclays-economist.html ณ 9 ต.ค.61
 • ข้อมูลจำนวนประชากรจาก http://www.worldometers.info/world-population/china-population/ ณ 24 ต.ค. 61
 • ข้อมูลกองทุน 5 ดาวจาก www.morningstarthailand.com ณ 24 ต.ค. 61

คำเตือน:

 • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และอาจไม่ได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
 • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 จาก 8 ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 จาก 5 โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้และต้องการลงทุนในดัชนีหุ้นจีน
 • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
 • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ช่องทางติดต่อ