01 ส.ค. 2562

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) เข้ารับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ประเภทกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) จากกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว (JB25LTF) ภายในงาน Money & Banking Awards 2019 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก


ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว เป็นกองทุน LTF ซึ่งคัดเลือกหุ้นใหญ่คุณภาพ 25 ตัวที่ผ่านกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาทั้งในแง่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การจ่ายปันผล และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ รวมทั้งการควบคุมการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม ทำให้กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจตลอดมา รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนชาวไทย ซึ่งปัจจุบันกองทุนในตระกูล JUMBO ของบริษัท มีทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) กว่า 25,198 ล้านบาท (ข้อมูลจาก TMBAM Eastspring ณ 30 มิ.ย. 62) โดยรางวัลในครั้งนี้สะท้อนในเห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทีมงานทุกฝ่าย และพวกเราทุกคนมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ผู้ลงทุนไว้วางใจให้เรามีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์ลงทุนที่ดีและยกระดับฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนไทยทุกคน”


ผู้สนใจสอบถามข้อมูลกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว หรือสนใจสอบถามข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 หรือ www.tmbameastspring.com