26 ก.ค. 2561

ธนาคารทหารไทยประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ผู้บริหาร
สินทรัพย์ชั้นนำแห่งเอเชีย

เรามีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารทหารไทยได้ตกลงร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์

(ldquo;อีสท์สปริงrdquo;) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลโดยอีสท์สปริงได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ

65 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และจะดำเนินการเพื่อการถือครองหุ้นอย่างสมบูรณ์ต่อไปภายในระยะ

เวลา 3 ปี ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานด้านการกำกับดูแลของไทย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

นับเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญของธนาคารทหารไทย อีสท์สปริง และพรูเด็นเชียล ซึ่งเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เป็น

พันธมิตรกับบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลกที่มีความสามารถสูง อีสท์สปริงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริหารจัดการ
สินทรัพย์
ที่มีการดำเนินงานอยู่ในภูมิภาคเอเชียมากว่าสองทศวรรษ และมีสำนักงานถึง 10 แห่งในตลาดเอเชีย และยังมีสำนักงาน
ใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปอีกด้วย บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากถึง 188,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีพนักงาน
กว่า
3,000 คน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 300 คน อนึ่ง ในฐานะผู้นำในตลาดทั่วทั้งภูมิภาคและมีประวัติศาสตร์

อันยาวนานเกี่ยวกับความสําเร็จในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ อีสท์สปริงมีความพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมสถานะทางการตลาด

และศักยภาพด้านการจำหน่ายอันแข็งแกร่งของธนาคารทหารไทย

บลจ. ทหารไทยจะยังคงดำเนินงานตามปกติภายใต้ทีมผู้บริหารชุดเดิม การบริการและบริหารงานลูกค้ายังคงเป็นรูปแบบเดิม
เช่น
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้ข้อตกลงดังกล่าว ยังช่วยเพิ่ม

ศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาและนำเสนอบริการด้านการลงทุนชั้นแนวหน้าในตลาดกองทุนรวมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

คุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า ldquo;อีสท์สปริงมีความพร้อมในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าธนาคารทหารไทยโดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกด้วยประสบการณ์

ในตลาดต่างๆ ครอบคลุมที่สุดทั่วทั้งทวีป และความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์จากเครือข่ายของอีสท์สปริงและ

ความเชี่ยวชาญจากทีมงานท้องถิ่นที่มีความรู้ในแต่ละตลาดทั่วทั้งเอเชีย ไปพร้อมๆ กับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ

ทางการตลาดท้องถิ่นและศักยภาพด้านการจำหน่ายอันแข็งแกร่งrdquo;