closeicon filtericon Filter
closeicon

searchimg
filtericon


in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 22 – 26 เม.ย.67

เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดระบุว่า ข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาไม่ชะลอตัวคืบหน้าจากช่วงปลายปี 23 ทำให้เฟดอาจยังจำเป็นต้องตรึงดอกเบี้ยที่ระดับสูงนานขึ ...

  • 22 เม.ย.