นโยบายการลงทุนที่ตรงใจคุณ

3 รูปแบบคุณภาพที่พร้อมให้คุณเลือกลงทุน

1. แผนการลงทุนสำเร็จรูป (Set Menu Plan)

“เข้าใจง่ายด้วยการลงทุนแบบสูตรสำเร็จ”

พนักงานเลือกลงทุนในแผนการลงทุนสำเร็จรูปตามที่บริษัทกำหนดให้ โดยบริษัทจะกำหนดจำนวนแผนการลงทุน ประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุน รวมทั้งสัดส่วนการลงทุนของแต่ละแผน รูปแบบการลงทุนเข้าใจง่าย เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตัวอย่างเช่น

วัตถุประสงค์

สัดส่วนตราสารหนี้ : หุ้น

 

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

เน้นอุ่นใจปลอดภัยสูง

100:0

90:10

80:20

เน้นเติบโตระยะยาว

-

10:90

20:80

2. แผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนเอง (Free Hand)

“ออกแบบพอร์ตที่ใช่ด้วยตนเอง”

พนักงานสามารถลงทุนได้อย่างอิสระในสินทรัพย์ต่างๆ จากนโยบายที่ TMBAM Eastspring มีให้มากกว่า 20 นโยบาย และ Thanachart Fund Eastspring กว่า 16 นโยบาย ในสัดส่วนตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจด้านการลงทุนพอสมควร และต้องการบริหารเงินกองทุนฯให้ไปถึงยังเป้าหมายยามเกษียณด้วยตนเอง

3. รูปแบบสมดุลตามอายุ (Target Retirement Fund)

“พอร์ตการลงทุนปรับอัตโนมัติตามช่วงอายุ”

พนักงานลงทุนในนโยบายที่ผู้จัดการกองทุนดูแลพอร์ตให้กลุ่มคนที่เกษียณในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยจัดสรรและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติ นโยบายนี้กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย์

เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลา ความชำนาญในการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนในแต่ละช่วงอายุหรือมีข้อจำกัดในการเลือกแผนการลงทุน

ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ Eastspring โทร. 1725 หรือ อีเมล pvd@tmbameastspring.com