จัดสรรการลงทุนอย่างครอบคลุมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

จัดสรรการลงทุนอย่างครอบคลุมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ร่วมงานกับเรา

กองทุนส่วนบุคคลกับ Eastspring Investments

  • คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเป็นหลัก (Customer Focus)
  • บริหารจัดการด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและระบบที่มีประสิทธิภาพจาก Eastspring Investments บริษัทบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล
  • ความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินด้วยระบบการบริหารภายใต้การกำกับดูแลของกลต.
  • ร่วมสร้างพอร์ตการลงทุนเฉพาะบุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ