กองทุน RMF แนะนำจาก
TMBAM Eastspring

กองทุน RMF แนะนำ
จาก Thanachart Fund Eastspring

กองทุน SSF แนะนำ
จาก Thanachart Fund Eastspring

โปรโมชั่น

TMBGQGRMF

ลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลก

 • เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ช่วงขยายตัวหรือ Expansion

  เป็นระยะที่หุ้นในกลุ่มเติบโตจะทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นวัฏจักร

 • เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโตทั่วโลก

  ด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นรายตัวเพื่อเฟ้นหาหุ้นเติบโตและคุณภาพดี

 • เน้นกระจายลงทุนไปกับหุ้นใหญ่ทั่วโลก

  กระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังกองทุนหุ้นต่างประเทศ โดยลงทุนในหุ้นชั้นดีขนาดใหญ่ และขนาดกลางของบริษัทชั้นดีทั่วโลก

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

TMBGQGRMF

TMBUS500RMF

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯขนาดใหญ่ 500 ตัว ตามดัชนี S&P 500

 • รัฐบาลสหรัฐฯอัดฉีดงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่

  คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเปิดใกล้เต็มรูปแบบ

 • เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯขนาดใหญ่ 500 ตัว ที่มีโอกาสเติบโต

  ที่กระจายการลงทุนไปยังหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี สุขภาพ การเงิน

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

TMBUS500RMF

TMBGINCOMERMF

ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

 • ลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท

  เพื่อกระจายความเสี่ยง

 • บริหารกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้ระดับโลก

  โดย PIMCO

 • ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ระดับ 5

TMBGINCOMERMF

T-ES-GCG-RMF

ลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลก

 • เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโตทั่วโลก

  เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในอนาคต

 • กระจายลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรดี

  เพื่อโอกาสทำกำไรเข้าพอร์ตลงทุน

 • มองหาโอกาสเติบโตที่น่าสนใจจากกลุ่ม Mega Cap

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

T-ES-GCG-RMF wow slideInRight

T-HealthcareRMF

ลงทุนหุ้น Healthcare ทั่วโลก

 • Healthcare เป็น Megatrend ของโลก

  เป็นเทรนด์ที่เราไม่อาจปฏิเสธได้

 • กระจายลงทุนในหลากหลายธุรกิจทั้ง บริษัทยา , วิจัย และเครื่องมือแพทย์

  ซึ่งจะทำให้พอร์ตลงทุนสุขภาพดีกว่ามุ่งเน้นไปในธุรกิจเดียว

 • บริหารจัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Healthcare โดย Janus Capital

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 7

T-HealthcareRMF

T-LowBetaRMF

ลงทุนหุ้นไทยผันผวนต่ำ

 • เมื่อการการกระจายวัคซีนในไทยเริ่มดีขึ้น

  โอกาสการลงทุนในหุ้นไทยก็น่าสนใจอีกครั้ง

 • เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยเริ่มมีแนวโน้มกลับมาเปิดได้

  ซึ่งจะทำให้พอร์ตลงทุนสุขภาพดีกว่ามุ่งเน้นไปในธุรกิจเดียว

 • การลงทุนในหุ้นไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

T-LowBetaRMF

T-ES-GCG-SSF

ลงทุนหุ้นเติบโตดีทั่วโลก

 • เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโตทั่วโลก

  สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้แบบ Global Opportunities

 • เน้นลงทุนในบริษัทที่ลงทุนมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี

  ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะถัดไป

 • เน้นสร้างโอกาสการเติบโตเหนือกว่า

  จากแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจในกลุ่ม Mega Cap

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 6

T-ES-GCG-SSF

T-ES-GTechSSF

ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก

 • เมื่อโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

  การลงทุนในกองทุนเทคโนโลยีถือเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

 • กลุ่มเทคโนโลยีมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว

  จึงเหมาะกับการลงทุนในกองทุนประเภท SSF

 • กองทุนหลักที่ลงทุนคือ POLAR CAPITAL FUNDS PLC GLOBAL TECHNOLOGY FUND

 • ความเสี่ยงสูง ระดับ 7

T-ES-GTechSSF

TMBAM Eastspring: โปรโมชั่นกองทุนรวม เพื่อการประหยัดภาษี (RMF) ปี 2565

โอกาสสู่ความมั่งคั่งในอนาคตและ ความสุขที่เพิ่มมากขึ้น
กับกองทุน RMF ของ TMBAM Eastspring


เพียงสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิใน RMF ของ TMBAM Eastspring ทุกๆ 50,000 บาท รับเงินลงทุนพิเศษ ในกองทุน
เปิดทหารไทยธนบดี 100 บาท* (ตามเงื่อนไขที่ TMBAM Eastspring กำหนด)


กองทุนที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สินทรัพย์ ที่ลงทุน นโยบายกองทุน นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง
ผู้ลงทุน กองทุน
Star50 Chinese Technology RMF หุ้นทั่วโลก กองทุนหลัก คือ KraneShares STAR Market 50 Index ETF ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4 6
Global Innovation RMF หุ้นทั่วโลก กองทุนหลัก คือ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4 6
ธนบดี RMF ตลาดเงิน ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคเอกชน ชั้นดีในประเทศและเงินฝาก - 1 1
ธนไพศาล RMF ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศและต่างประเทศ และเงินฝาก ป้องกันความเสี่ยง เต็มจำนวน 2 4
ธนไพบูลย์ RMF ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคเอกชนในประเทศ และต่างประเทศ โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 2 4
Global Bond RMF ตราสารหนี้ ทั่วโลก กองทุนหลัก คือ PIMCO GIS Income Fund Class I โดย PIMCO ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 2 4
Global Income RMF ตราสารหนี้ ทั่วโลก กองทุนหลัก คือ PIMCO GIS Income Fund Class I โดย PIMCO ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 3 5
Thai Mid Small Minimum Variance RMF หุ้นไทย กลาง-เล็ก หุ้นไทย-กลาง หน่วย Infrastructure หรือ Property Fund ตามโมเดลของ FTSE (เน้นความผันผวนต่ำของพอร์ตลงทุน) - 4 6
SET50 RMF หุ้นใหญ่ไทย หุ้นไทยขนาดใหญ่ 50 บริษัท โดยเลียนแบบสัดส่วนตามดัชนี SET50 - 4 6
JUMBO 25 RMF หุ้นใหญ่ไทย หุ้นไทยขนาดใหญ่ 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ของ TMBAM Eastspring - 4 6
US500 RMF หุ้นใหญ่ สหรัฐฯ กองทุนหลัก คือ iShare Core S&P 500 ETF Fund โดย BlackRock Fund Advisors ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4 6
European Growth RMF หุ้นยุโรป กองทุนหลัก คือ Wellington Strategic European Equity Fund Class S Acc EUR โดย Wellington ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 4 6
Asia Active Equity RMF หุ้นเอเชีย กองทุนหลัก คือ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4 6
China Opportunity RMF หุ้นจีน กองทุนหลัก คือ UBS (LUX) Equity Fund-China Opportunity (USD) Class I-A1-acc โดย UBS ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4 6
Japan Equity RMF หุ้นใหญ่ ญี่ปุ่น กองทุนหลัก คือ Nikkei 225 Exchange Traded Fund โดย Nomura ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4 6
Global Quality Growth RMF หุ้นทั่วโลก กองทุนหลัก คือ Wellington Global Quality Growth Portfolio USD Class S Accumulating Unhedged โดย Wellington ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4 6
Emerging Active Equity RMF หุ้นตลาด เกิดใหม่ กองทุนหลัก คือ Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund – ใน Class B (acc) -USD ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4 6
Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้าง พื้นฐาน มีนโยบายลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund/REITs) และ/หรือ หน่วย Infra ทั้งในและต่างประเทศ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 5 8
Gold Singapore RMF ทองคำ กองทุนหลัก คือ SPDR Gold Trust ซึ่งทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์สิงคโปร์ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 5 8
Global Property RMF หน่วยทรัสต์ กองทุนหลัก คือ Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund Class E Acc – USD โดย Brookfield ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 5 8


กองทุนที่ได้รับตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

ประเภทกองทุน ชื่อกองทุน สินทรัพย์ ที่ลงทุน นโยบายกองทุน นโยบายกองทุน ความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง
ผู้ลงทุน กองทุน
ตราสาร ตลาดเงิน ธนบดี ตราสารตลาดเงิน ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาค สถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดีในประเทศ - 1 1

เงื่อนไขการลงทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด / เงื่อนไขโปรโมชั่นตามที่ TMBAM Eastspring กำหนด


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณตามยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้าสุทธิตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565 ในกองทุน RMF ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนสุทธิตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ไม่สามารถทำการขาย สับเปลี่ยน หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือโอนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2566 ยกเว้นการสับเปลี่ยน ระหว่างกองทุน RMF ด้วยกันภายใต้การบริหารจัดการของ TMBAM Eastspring เท่านั้น
 2. สิทธิ์ในการรับเงินลงทุนพิเศษในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน) จะคำนวณตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนับจากยอดซื้อ และสับเปลี่ยนเข้าสุทธิในกองทุน RMF หักด้วยยอดการขาย คืนหน่วย สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน RMF ไปยัง บลจ.อื่น ยกเว้นการขายคืนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 3. TMBAM Eastspring จะทำการโอนเงินลงทุนพิเศษเข้าในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 4. TMBAM Eastspring ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า และคำตัดสินของ TMBAM Eastspring ไม่ว่าประเด็นใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด

คำเตือน:

 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว และควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • บางกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • บางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกประเทศหรืออุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก
 • แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่มีโอกาสขาดทุนได้
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญได้ที่ TMBAM Eastspringโทร 1725 , ttb ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

Thanachart Fund Eastspring : โปรโมชั่นกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี ปี 2565

เพียงสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน RMF, SSF ของ Thanachart Fund Eastspring
ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม - 30 ธันวาคม 2565

ลงทุนทุก 50,000 บาท รับเงินลงทุนกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) 100 บาท*กองทุน RMF ของ Thanachart Fund Eastspring ที่เข้าร่วมโครงการ

No. กองทุน สินทรัพย์ที่ลงทุน นโยบายกองทุน นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน ความเสี่ยง กองทุน
1 T-NMRMF ตลาดเงิน เงินฝาก ตราสารทางการเงินที่กำหนดวันชำระหนี้ ไม่เกิน 397 วัน - 1
2 T-GlobalBondRMF ตราสารหนี้ทั่วโลก กองทุนหลัก คือ Franklin Global Aggregate Bond Fund ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4
3 T-NFRMF ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความมั่นคงและให้ผล ตอบแทนที่ดี โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 1
4 T-NMRMF พันธบัตร พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4
5 T-NMIXRMF หนี้ และ/ หรือ หุ้น ตราสารทุน และ/ หรือ ตราสารหนี้ และ/ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 15 ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 5
6 T-ES-ChinaA-RMF หุ้นจีน กองทุนหลัก คือ UBS (Lux) IS - China A Opportunity ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 6
7 T-ES-GCG-RMF หุ้นใหญ่ทั่วโลก กองทุนหลัก คือ AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 6
8 T-ES-GINNO-RMF หุ้นใหญ่ทั่วโลก กองทุนหลัก คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 6
9 T-GlobalEQRMF หุ้นทั่วโลก ตราสารทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 6
10 T-LowBetaRMF หุ้น Low beta หุ้นที่มีค่า Beta ไม่เกิน 1 - 6
11 T-NERMF หุ้นไทย หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยลงทุนต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 6
12 T-SET50RMF หุ้นใหญ่ไทย หุ้นไทยขนาดใหญ่ 50 บริษัท โดยเลียนแบบสัดส่วนตามดัชนี SET 50 - 6
13 T-HealthcareRMF หุ้น HEALTH กองทุน คือ Janus Global Life Sciences Fund ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 7
14 T-PropertyRMF หุ้นอสังหา ริมทรัพย์/REIT หุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/ หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โดย ลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 8
15 TGoldRMF-H ทองคํา ทองคําแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 8
16 TGoldRMF-UH ทองคํา ทองคําแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ไม่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 8


กองทุน SSF ของ Thanachart Fund Eastspring ที่เข้าร่วมโครงการ

No. กองทุน สินทรัพย์ที่ลงทุน นโยบายกองทุน นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน ความเสี่ยง กองทุน
1 T-ES-NF-SSF ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4
2 T-ES-ChinaA-SSF หุ้นจีน กองทุนหลัก คือ UBS (Lux) IS - China A Opportunity ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 6
3 T-ES-GCG-SSF หุ้นใหญ่ทั่วโลก กองทุนหลัก คือ AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 6
4 T-ES-GINNO-SSF หุ้นใหญ่ทั่วโลก กองทุนหลัก คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 6
5 T-ES-GTech-SSF หุ้นเทคโนโลยี กองทุนหลัก คือ POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 7
6 tsp1-preserver-SSF ตราสารหนี้ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4
7 tsp2-nurturer-SSF ตราสารหนี้, ตราสารทุน, ทรัพย์สินทางเลือก ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก โดยสามารถลงทุนในตราสารทุน ไม่เกิน 40% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 5
8 tsp3-balancer-SSF ตราสารหนี้, ตราสารทุน, ทรัพย์สินทางเลือก ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก โดยสามารถลงทุนในตราสารทุน ไม่เกิน 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 5
9 tsp4-explorer-SSF ตราสารหนี้, ตราสารทุน, ทรัพย์สินทางเลือก ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก โดยสามารถลงทุนในตราสารทุน 0-100% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 5
10 tsp5-gogetter-SSF ตราสารทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยกองทุนปลายทางมีนโนบายลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV บริหารจัดการโดย Amundi ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 4


กองทุนที่ได้รับตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

No. กองทุน สินทรัพย์ที่ลงทุน นโยบายกองทุน นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน ความเสี่ยง กองทุน
1 T-CASH ตลาดเงิน เงินฝาก ตราสารทางการเงินที่กำหนดวันชำระหนี้ ไม่เกิน 397 วัน - 1

เงื่อนไขการลงทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด / เงื่อนไขโปรโมชั่นตามที่ บลจ.ธนชาต กำหนด


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณตามยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้าสุทธิตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565 ในกองทุน RMF, SSF ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ธนชาต (Thanachart Fund Eastspring) ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนสุทธิตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ไม่สามารถทำการขาย สับเปลี่ยน หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือโอนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2566 ยกเว้นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน RMF ด้วยกัน หรือกองทุน SSF ด้วยกัน ภายใต้การบริหารจัดการของ Thanachart Fund Eastspring เท่านั้น
 2. สิทธิ์ในการรับเงินลงทุนพิเศษในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน จะคำนวณตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนับจากยอดซื้อ และสับเปลี่ยนเข้าสุทธิในกองทุน RMF, SSF หักด้วยยอดการขายคืนหน่วย สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน RMF, SSF ไปยัง บลจ.อื่น ยกเว้นการขายคืนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 3. Thanachart Fund Eastspring จะทำการโอนเงินลงทุนพิเศษเข้าในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 4. Thanachart Fund Eastspring ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของ Thanachart Fund Eastspring ไม่ว่าประเด็นใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว และควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • บางกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • บางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกประเทศหรืออุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก
 • แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่มีโอกาสขาดทุนได้
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า บลจ.ธนชาต โทร.02-126-8399 หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

RMF | SSF หลากหลายธีมลงทุน


ที่พร้อมให้คุณเลือกให้ “ตรงใจ” ที่สุด

TMBGQGRMF TMBUS500RMF TMBGINCOMERMF T-ES-GCGRMF T-HealthcareRMF T-LowbetaRMF T-ES-GCGSSF T-ES-GTechSSF
นโยบายกองทุนหลัก ลงทุนในหุ้นกลุ่ม เติบโตทั่วโลก ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ 500 ตัว ลงทุนในตราสารหนี้ ทั่วโลก ลงทุนในหุ้นเติบโต ทั่วโลก ลงทุนหุ้น Healthcare ทั่วโลก ลงทุนหุ้นไทย ผันผวนต่ำ ลงทุนในหุ้นเติบโต ทั่วโลก ลงทุนหุ้นเทคโนโลยี ทั่วโลก
เป้าหมาย การลงทุน ชื่นชอบการลงทุนใน หุ้นทั่วโลกกลุ่มเติบโต ที่มีความมั่นคงสูง รับความเสี่ยงได้สูง หุ้นกลุ่มเติบโต ที่มีความมั่นคงสูง รับความเสี่ยงได้สูง มั่นใจในศักยภาพ การเติบโตของ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ต้องการกระจาย ความเสี่ยง และลด ความผันผวนจากการ ลงทุน แต่ยังต้องการผล ตอบแทนมากกว่า ตราสารหนี้ในประเทศ ชอบลงทุนในหุ้นทั่วโลก กลุ่มเติบโต ที่มีความ มั่นคงสูง รับความเสี่ยง ได้สูง ชอบการลงทุนในกลุ่ม Megatrend เชื่อว่า เทคโนโลยีทาง การแพทย์จะมี บทบาทอย่างมาก ในอนาคต ชอบการลงทุนในหุ้น ไทยยังไม่กล้าลงทุนใน ต่างประเทศมากนัก และเศรษฐกิจที่ค่อยๆ กลับมาเปิดได้อีกครั้ง ชอบลงทุนในหุ้นทั่วโลก กลุ่มเติบโต ที่มีความ มั่นคงสูง รับความเสี่ยง ได้สูง เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีจะมี บทบาทในทุกธุรกิจ และ หลายๆบริษัทจะมีการ tranformation ให้ เป็น New Economy รับความเสี่ยงได้สูง
ความเสี่ยงกองทุน 6 6 5 6 7 6 6 7
เหมาะกับผู้ ลงทุนแบบไหน เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง

เปรียบเทียบระหว่าง กองทุน SSF vs RMF


เลือกแบบไหนเหมาะกับเรา

เงื่อนไขการลงทุน

iconCondition

วงเงินที่ได้รับสิทธิลดหย่อน

iconCondition

ระยะเวลาการถือครอง

iconCondition

นโยบายการลงทุน

iconCondition

จำนวนซื้อขั้นต่ำ

iconCondition

ช่วงเวลารับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

SSF

ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และลดหย่อน สูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาท

10 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ลงทุนสินทรัพย์ได้ทุกประเภท

ไม่มี / ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

ลงทุนภายใน 30 ธ.ค. 65

RMF

ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และลดหย่อน สูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาท

5 ปีนับจากวันซื้อครั้งแรก อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ณ วันขาย

ลงทุนสินทรัพย์ได้ทุกประเภท

ไม่มี

ลงทุนภายใน 30 ธ.ค. 65

รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ / กบข. และ กองทุนสงเคราะห์ครูฯ

ไม่เกิน 15% ของค่าจ้างสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนการออมแห่งชาติ

ไม่เกิน 13,200 บาท

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ไม่เกิน 15% ของเงินได้ พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

RMF ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน

ไม่เกิน 500,000 บาท

SSF ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน

200,000 บาท

สนใจลงทุนกองทุนของ Thanachart Fund Eastspring

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาต โทร 02-126-8399 / ttb ทุกสาขา / ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจลงทุนกองทุนของ TMBAM Eastspring

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1725 / ttb ทุกสาขา / ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ