Independent Investment Consultant (IIC)

ใช้ทุกการตอบโจทย์
ของชีวิตเป็นเรื่องที่ง่าย
ร่วมเป็นหนึ่งในทีม
"ที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ"

กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ

(Independent Investment Consultant : IIC)

เปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างรายได้อย่างอิสระร่วมเป็นหนึ่งในทีม

"ที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ" เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน

กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างรายได้อย่างอิสระร่วมเป็นหนึ่งในทีม "ที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ" เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายและรับซื้อหน่วยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าตอบแทนและโบนัส

ค่าตอบแทนและโบนัส

ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการส่งเสริมการขาย และโบนัสพิเศษ

ค่าตอบแทนและโบนัส

ระบบการดูแลลูกค้า

การดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าด้วยระบบของ
บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) พร้อมมีทีมงานทาง
การตลาดให้คำแนะนำข้อมูลการลงทุน สนับสนุนการทำงานของตัวแทนขาย และการให้บริการกับลูกค้า

ค่าตอบแทนและโบนัส

ข้อมูลการลงทุน

ข้อมูลการเข้าถึงการลงทุน ครอบคลุมทั้งการลงทุนระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย พร้อมข้อมูลกองทุนแนะนำ จัดกิจกรรม/สัมนา ทั้งตัวแทนขายและลูกค้าของตัวแทน

ค่าตอบแทนและโบนัส

wealth privilege

เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นกับการรับสิทธิ์ WEALTH PRIVILEGE สำหรับลูกค้า

Wealth Privileges

An exclusive experience สัมผัสเอกสิทธิ์

ด้วยประสบการณ์เหนือระดับ

An exclusive experience สัมผัสเอกสิทธิ์ ด้วยประสบการณ์เหนือระดับ

Luxury Lifestyle เพิ่มความสุขในการใช้ชีวิต

Travel at your convenience ให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นความทรงจำที่ประทับใจ

Discover Wellness สัมผัสความสดชื่น บริสุทธิ์ เพื่อมอบสุขภาพที่ดีเป็นรางวัลที่ดีที่สุด

Knowledge & Investment Support

เพิ่มขีดความสามารถกับแหล่งข้อมูลการลงทุน

Independent Investment

Consultant Community

ทำงานคนเดียวใครว่าเหงา..พบกับพื้นที่สังสรรค์

ที่เราจัดให้ทั้งโลก Online & Offline

ทำงานคนเดียวใครว่าเหงา..พบกับพื้นที่สังสรรค์ ที่เราจัดให้ทั้งโลก Online & Offline

มีการจัดงานสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของการโลกการลงทุน ร่วมถึงอิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติของที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ (IIC)

คุณสมบัติ

 1. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ดังนี้
  • ผู้แนะนำการลงทุนด้วยตลาดทุน
  • ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
  • ผู้แนะนำการลงทุนตราซับซ้อน
  • ผู้วางแผนการลงทุน
 2. มีประสบการณ์ด้านการแนะนำการลงทุน
 3. มีฐานลูกค้าลงทุนในกองรวม
 4. ผ่านการฝึกอบรม 6 รายวิชา ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
  การฟอกเงิน

สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมที่

"ปรึกษาทางการลงทุนอิสระ (IIC)"

กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมที่ "ปรึกษาทางการลงทุนอิสระ (IIC)" กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน

ประเภทใบอนุญาต

ประเภทใบอนุญาต


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

mobile_phone

02-838-1800 ต่อ 8742